Home News BAROMETR RYNKU – PSB
BAROMETR RYNKU – PSB
0

BAROMETR RYNKU – PSB

0
0

Sieć Grupy PSB licząca 650 placówek handlowych, w których dostępne są materiały budowlane oraz asortyment do domu i ogrodu, oferuje klientom 360 tys. pozycji katalogowych pochodzących od ponad 700 renomowanych dostawców. Skala działania oraz osiągane przez Grupę PSB wyniki stanowią swoisty barometr dystrybucji budowlanej. Prezentujemy dane za trzy pierwsze kwartały bieżącego roku.

Przychody Grupy PSB
Łączne przychody z handlu materiałami dla budownictwa oraz domu i ogrodu w sieci PSB w ciągu trzech kwartałów 2018 wyniosły ponad 5 mld zł. To oznacza, że były o 10% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. To efekt wzrostu sprzedaży wolumeno
wej, podwyżek cen oraz większej ilości placówek. Przeciętny partner PSB uzyskał większą sprzedaż o 9% na tej samej powierzchni handlowej, którą dysponował przed rokiem (w tym Mrówka zwiększyła przychody średnio o 6,6%, skład budowlany o 8,4%, zaś Profi aż o 15,9%). Z kolei przychody Grupy PSB Handel SA (centrali) w omawianym okresie przekroczyły pułap ponad 2 mld zł i były wyższe o 12%.

Dynamika sprzedaży oraz zmian cen w grupach asortymentowych
Łączny popyt za trzy kwartały 2018 r.,w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., był wyższy w 17 grupach towarowych (spośród 20). Największy przyrost w ujęciu wartościowym odnotowały płyty OSB (+35%), ściany, kominy (+26%) oraz wyposażenie, AGD (+20%). Przyrost od 10 do 20% odnotowały grupy: izolacje termiczne; ogród, hobby; instalacje, ogrzewanie; narzędzia; farby, lakiery. Zaś do 10% wzrosły: sucha zabudowa; dekoracje; otoczenie domu; cement, wapno; dachy, rynny oraz izolacje wodochronne. Natomiast minimalnie spadła sprzedaż w grupach: wykończenia (-0,2%), stolarka (-1%) oraz motoryzacja (-2%). Warto wspomnieć, że ceny materiałów w ciągu 9 miesięcy 2018 r., w porównaniu do 2017 r., zwiększyły się w 19 grupach towarowych. Największą dynamikę odnotowały płyty OSB (+33%), ściany, kominy (+12%) oraz izolacje termiczne (+10%). Od 2 do 7% wzrosły ceny w grupach: otoczenie domu; cement, wapno; farby, lakiery; izolacje wodochronne; dachy, rynny; chemia budowlana; narzędzia; wykończenia; instalacje, ogrzewanie; stolarka oraz motoryzacja. O 1% odnotowały wzrost grupy: wyposażenie, AGD; sucha zabudowa; ogród, hobby; płytki, łazienki, kuchnie oraz dekoracje. Z kolei minimalny spadek cen nastąpił tylko w grupie oświetlenie, elektryka (-0,4%).

 

open