Home Aktualności CZUJĘ SENS TEGO, CO ROBIĘ – AGNIESZKA RUDNICKA
CZUJĘ SENS TEGO, CO ROBIĘ – AGNIESZKA RUDNICKA
0

CZUJĘ SENS TEGO, CO ROBIĘ – AGNIESZKA RUDNICKA

0
0

Z firmą związana jestem  od  blisko  13  lat. Ten czas dał mi  wiele  ciekawych  i  różnorodnych  zadań.  Przez  wspólne  lata  firma  potrafiła  wzbudzać  we  mnie to, co wyzwala 100%  mojego  zaangażowania,  kreatywności  i  zadowolenia z tego, co robię. Od samego początku miałam poczucie, że stawia na wartości,  które  są  ważne  dla  mnie personalnie. To  wszystko  doprowadziło mnie dziś do punktu,  gdzie  wraz  ze  świetnym  zespołem  ludzi  mogę  pracować  z  budowami  zarówno  na  froncie,  jak  i  od  strony  zaplecza  serwisowego  oraz  szeroko rozumianej gospodarki  magazynowej.


Początki kariery

Swoją  zawodową  ścieżkę  zaczęłam  od  pracy  w  zespole  ofertowym,  gdzie starsi koledzy przekazali mi wiedzę i wsparli  doświadczeniem.  Uświadomiłam  sobie,  jak  ważna  jest  praca  w  zespole,  z ludźmi. Ten okres mojego zawodowego życia nauczył mnie pracować pod  presją czasu, a kształtowanie szalunków w propozycjach ofertowych było nie  tylko  zadaniem  do  wykonania, ale także zabawą. Kolejne  lata  dały  mi  możliwość  pracy  bezpośrednio z budowami w roli lidera jednego z naszych  zespołów  kontraktu,  którego  celem  było  zdobycie  zadania,  jego  realizacja  i  zakończenie  współpracy  tak,  żeby  być  postrzeganym przez budowę  jako partner, a nie wyłącznie technicznie, jako jeden  z dostępnych na rynku dostawca szalunków.  To był bardzo duży zastrzyk nowej energii i czas  wielu  doświadczeń.  Każda  budowa  wniosła  coś  nowego,  coś  innego.  Terminy,  różni  ludzie,  różne  oczekiwania,  różne  przyzwyczajenia… Musieliśmy  wykazać  się  dużą  empatią i umiejętnością patrzenia na problemy z różnych  punktów widzenia.

Krok naprzód

Firma  zaproponowała  mi  transfer  z  punktu  lidera  zespołu  do  stanowiska  Dyrektora  Handlowego  Oddziału  Centralnego,  a w późniejszym czasie zaprosiła  mnie  do  członkostwa w Zarządzie Spółki.   Przyszedł czas, kiedy zarząd  firmy,  kontynuując  swoją  wieloletnią  misję  wspierania  budów,  postanowił  rozwinąć  komórki  odpowiedzialne za serwis  sprzętu  i  procesy  magazynowo – zakupowe. Jeszcze  bardziej  niż  dotychczas  zwróciliśmy  uwagę  na  zmienne  oczekiwania  rynku,  charakter  budów  i  ludzi,  z  którymi  współpracujemy  jak  i  naszych  „frontowców”. Te 12 lat moich kontaktów bezpośrednio z klientami  zarówno  w  czasie  prosperity, jak i trudnych  lat  dla  branży,  dały  silne i zróżnicowane fundamenty  do  kolejnego  zadania,  jakiego  się  podjęłam  –  reorganizacji  tzw.  zaplecza  magazynowo-  -logistycznego. To  był  bardzo  trudny  oraz  pracowity  czas,  ale  też  duże  i  bardzo  cenne  doświadczenie, które mocno  poszerzyło  mój  horyzont  patrzenia  na  wiele  problemów, z jakimi stykałam się dotychczas. Z  perspektywy  tych  lat  muszę stwierdzić, że niezależnie od zakresu zadań,  jaki został mi powierzony,  zawsze najtrudniejsze, ale  też  dające  największą  satysfakcję było szeroko rozumiane  budowanie.  Od  kwestii  czysto  technicznych  i  organizacyjnych,  które były obecne zawsze,  po coraz trudniejsze tworzenie efektywnych zespołów, umiejętność budowania  ich  wysokiego  zaangażowania  i  chęci  długotrwałej przynależności do  organizacji, chęci wsłuchiwania się w głos naszych  partnerów,  otwieranie  ich  na  problemy  i  chęć  konfrontowania się z nimi, pobudzanie otwartości na zespół  i  coraz  bardziej  wymagające zadania.  Czuję sens tego, co robię  przez te 13 lat. Największą  satysfakcję  daje  mi  możliwość  obserwacji  ludzi,  z którymi pracuję. To ich  rozwój  i  zaangażowanie  pozwala nam rozwijać się  jako organizacja.

__________________________________________

Agnieszka Rudnicka Dyrektor handlowy i wiceprezes zarządu spółki Palisander. Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. W wolnych chwilach spędza czas na łonie natury, czyta książki i gotuje. Pasjonatka szeroko rozumianego budownictwa. Za główny cel zawodowy stawia sobie ciągły rozwój i umiejętność dostosowywania się do zmiennej sytuacji panującej na rynku.

open