PRAGA 306
0

PRAGA 306

0
0

Po II wojnie światowej na mapie Warszawy mało pozostało obiektów, które również dziś w niezmienionej formie zachowały się, stanowiąc pomniki przedwojennej stolicy. Te nieliczne pamiątki z każdym rokiem mają coraz większą wartość kulturalną i historyczną, dlatego troska o nie i szacunek dla powstałych przed laty form powinna być wyznacznikiem strategii pracy z takimi budynkami.

Pamiątki przedwojennej stolicy

Kwartał zabudowy przy ul. Grochowskiej na Pradze jest jednym z takich miejsc. Z przed wojny pochodzi tylko kilka fragmentów istniejącego dziś kwartału. Powstające z biegiem lat nowe struktury miasta dopełniły bardzo naturalnie całe założenie tworząc odcięty wewnętrzny dziedziniec. Założeniem projektowym, które poprowadziło cały proces modernizacji było maksymalne zachowanie oryginalnych struktur i dyskretne podkreślenie istotnych detali bez ingerencji w wysokość czy kubaturę budynków. Przy wykańczaniu budynku konsekwentnie wykorzystano tylko dwa kolory, które nie przytłaczają i nie narzucają się w ogólnym odbiorze budynku.

Historia miejsca

Od 1911 r. grunt przy ul. Kamionkowskiej przeszedł w posiadanie Zakładów Elektrotechnicznych, jednej z najbardziej znanych polskich firm działających przed II Wojną Światową m.in. w dziedzinie oświetlenia.  W dwudziestoleciu międzywojennym, w Polsce, architekci i inżynierowie zaczęli zwracać szczególną uwagę na stosowanie światła sztucznego w architekturze, zarówno do zewnętrznej iluminacji budynków jak i do kompozycji wnętrz mieszkalnych, reprezentacyjnych, przemysłowych. Jedną z najbardziej znanych, polskich firm działających m. in. w dziedzinie oświetlenia, były „Zakłady Elektrotechniczne-Bracia Borkowscy”. Wysoki poziom technologii oraz wykształcona załoga techniczna okazała się ratunkiem dla zabudowań przy ul. Grochowskiej. Podczas II Wojny Światowej zasoby te zostały wykorzystane przez Niemców do produkcji detali sprzętu wojskowego. Dzięki temu budynki przetrwały nie będąc wówczas celem bombardowań.

Proces modernizacji obiektu na zewnątrz

Zespół budynków przy ulicy Grochowskiej 306/308 został poddany architektonicznej rewitalizacji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Zakres projektu zawierał zarówno remont elewacji podlegającej ochronie konserwatorskiej. Prawie wszystkie sekcje objęte są ochroną konserwatorską, co na etapie projektowania i doboru rozwiązań miało dość duże znaczenie. Pomimo że budynki składające się na kwartał w większości są budynkami pofabrycznymi na ich elewacjach dostrzec można wiele detali. W trosce o zachowanie tych niezwykle ważnych elementów stanowiących o wartości historycznej obiektu, konserwator zabytków nie wyraził zgody na zewnętrzne ocieplanie budynków, które mogłoby spowodować zmianę proporcji bryły budynków i utratę oryginalnych detali. Z uwagi na to, remont elewacji polegał głównie na wymianie lub uzupełnieniu istniejących tynków, montażu stolarki okiennej i nowych lub odrestaurowanych obróbek blacharskich. W jednym z budynków konieczna była wymiana kolebkowego dachu drewnianego zastępując go konstrukcją stalową.

Proces modernizacji obiektu wewnątrz

W zakresie wnętrz główne prace polegały na uporządkowaniu funkcji w budynkach co wiązało się z wyburzeniem większości ścian działowych, w wielu wypadkach ściągnięciu tynków i odkryciu cegły. Obiekty wyposażono w niezbędne instalacje, w niektórych obiektach zamontowano windy i wybudowano nowe klatki schodowe. Ograniczenia dotyczyły na przykład instalacji grzewczej, pojawił się problem dużej bezwładności termicznej budynku, która na etapie użytkowania skutkuje najczęściej wyższymi kosztami eksploatacji.

Materiały

Projektanci starali się zachować jak najwięcej z zastanych materiałów, powołując się również na zalecenia konserwatora. Materiały wykorzystywane przy remoncie i przebudowie obiektów wybierane były głównie zgodnie z wymogami istniejących już budynków, dlatego w materiałach dominuje, stal, cegła, żelbet i szkło, które były tu od czasów powstania kompleksu budynków.

Praga 306

Projekt 306 to nowy rozdział w historii obiektów przy Grochowskiej 306/308. Inwestor  który podjął się wyzwania modernizacji postindustrialnych budynków oferuje elastyczne i nowoczesne biura na wynajem. W ofercie znajdują się małe, średnie jak i duże przestrzenie biurowe o wysokim standardzie oraz powierzchnie handlowe i usługowe. Unikalny charakter projektu odpowiada zarówno dużym powszechnie uznanym firmom, jak i niewielkim kreatywnym podmiotom i wpisuje się w aktualne trendy wynajmu nowych miejsc pracy. Przez rewaloryzację w okolicy pojawiło się sporo młodych ludzi, których firmy mieszczą się w kompleksie Praga 306. Dzięki temu zdecydowanie rozwinęła się branża gastronomiczna i usługowa w okolicy.

 

autor tekstu: Agnieszka Malik

open