Home Architecture Design INSPIRACJE W ARCHITEKTURZE CZ.2
0

INSPIRACJE W ARCHITEKTURZE CZ.2

0
0

Natura. Wpływ natury na inżynierię i architekturę jest ogromny. Przykładowo kości, szkielety, budowa niektórych organizmów pozwoliły zrozumieć właściwości i zależności mechaniczne. Przyczyniły się do skonstruowania zarówno samolotów czy statków, jak i budynków.

Oddzielenie architektury od natury jest istotą tej pierwszej w samej genezie pojęcia (twory natury – twory techniki, człowieka). Architektura, która przez wieki była kojarzona przede wszystkim z prestiżowymi budowlami wznoszonymi dla „bogatych”, czerpała inspiracje z geometrycznego, matematycznego i abstrakcyjnego przetworzenia natury w mocne zdefiniowane kształty w połączeniu z dekoracją czerpiącą z motywów roślinnych. Obecnie architektura podlega chyba największemu procesowi zmian, szczególnie w obrębie techniki, technologii i ideologii. Do dziś do najważniejszych zadań budynku, związanych z jego definicją (prawo budowlane) należy ochrona przed wpływem czynników zewnętrznych, jednak wiodącym trendem jest czerpanie inspiracji z natury, która staje się wzorem doskonałości nie tylko w zakresie budowy form, lecz także biologii molekularnej, przykładem skutecznych samowystarczalnych wydajnych procesów (np. wzrostu). Architektura już sięga po idee naturalnych samowystarczalnych procesów, jak np. wzrost konstrukcji opartej na żywym budulcu (Mitchel, Tandon 2014). Pojawiają się też próby powstrzymania destrukcji środowiska poprzez rozwiązania przestrzenne. Jednak oparcie się tylko na czynnikach wizualnych (wrażeniowych) nie może być wystarczające. Powoływanie się na związki architektury z naturą nie powinno być uprawnione, jeśli nie wynika z przemyślanej inspiracji, zbadania regionalnej zależności konkretnego miejsca (np. od materiałów lokalnych), emocji i potrzeb użytkowników oraz efektywności konstrukcyjnej i materiałowej. Analizując przesłanki projektowe, warto zbadać czy zależności pozostają na poziomie inspiracji formą (najczęściej np. metaforyka roślinna) lub wykorzystania materiałów, czy spełniają się w formie spójnego systemu (architektura środowiskowa, zrównoważona)?

CZYTAJ DALEJ >>

open