Home News TECHNOLOGIA 3D W PROJEKCIE JAKON
TECHNOLOGIA 3D W PROJEKCIE JAKON
0

TECHNOLOGIA 3D W PROJEKCIE JAKON

0
0

Przedmiotem nowego projektu firmy JAKON jest budowa zakładu chemicznego dla przedsiębiorstwa rodzinnego JOST CHEMICAL. Zakład zajmować się będzie przygotowaniem i produkcją soli mineralnych głównie dla przemysłu spożywczego oraz farmaceutycznego. Powierzchnia zakładu wynosi ok. 5 300 m2.

Przedmiotowy zakład będzie zajmować się wytwarzaniem półproduktów chemicznych na drodze reakcji zobojętniania. Substratami reakcji będą tlenki lub wodorotlenki oraz kwasy nieorganiczne lub organiczne. Produkowane sole mineralne będą używane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Forma architektoniczna budynku jest bezpośrednim wynikiem układu funkcjonalnego. Bryła obiektu ma kształt prostopadłościanu z wyodrębnioną częścią biurowo-socjalną. Obiekt został zaprojektowany w oparciu o istniejący zakład w Stanach Zjednoczonych, który był przedmiotem wizji lokalnej. Projektantem, a zarazem generalnym wykonawcą inwestycji, jest JAKON. Ze względu na duże nasycenie instalacjami technologicznymi cały zakład został zaprojektowany w 3D, co w znacznej mierze ułatwiło koordynowanie wszystkich branż, w tym najważniejszej – technologicznej.

Główne wymagania
Do naszych zadań oprócz prac budowlanych należy również zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji oraz kanalizacji technologicznych ze stali nierdzewnej, układów HVAC dla pomieszczeń produkcyjnych oraz wykonanie instalacji rurowej dla pary, wody uzdatnionej i sprężonego powietrza oraz montaż niektórych urządzeń technologicznych dostarczanych przez Inwestora. Elementem kluczowym dla prawidłowego zaprojektowania obiektu było zrozumienie procesu produkcyjnego JOST CHEMICAL. Najciekawszym wyzwaniem było zaplanowanie produkcji, która stanowi serce całego zakładu. Ta część obiektu została zaprojektowana w formie niezależnych pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i konstrukcje technologiczne. Każde z urządzeń znajduje się w osobnym pomieszczeniu, gdzie odbywa się dany etap produkcji polegający na odpowiednim przetwarzaniu surowców lub półproduktów. Takie rozwiązanie pozwala na pełną kontrolę procesu i gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości produktu zgodnie z GMP. Zakłady chemiczne charakteryzują się wysokim obciążeniem korozyjnym, które jest wynikiem używania surowców o dużej agresywności. Jednoczesne stosowanie kwasów i zasad powoduje konieczność zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych przed działaniem środowiska o niskim i wysokim pH. Z tego względu zwróciliśmy szczególną uwagę na przyjęcie odpowiednich rozwiązań projektowych oraz dobór powłok zabezpieczających powierzchnię elementów konstrukcyjnych. W większości pomieszczeń zaprojektowaliśmy konstrukcje wsporcze oraz pomosty obsługowe dla zbiorników reakcyjnych, układu mielenia i suszarek przemysłowych. Dzięki pełnemu modelowi 3D byliśmy w stanie skoordynować z producentami urządzeń sposób posadowienia i kolejność montażu. Jesteśmy dumni, że firma rodzinna JOST CHEMICAL buduje swój pierwszy zakład produkcyjny poza granicami Stanów Zjednoczonych właśnie z nami.

Jakub Jakubowski Project Manager JAKON Sp. z o.o.

open