Home News TYTUŁY NAUKOWE ZOSTAWIAM NA PROGU WYDZIAŁU
TYTUŁY NAUKOWE ZOSTAWIAM  NA PROGU WYDZIAŁU
0

TYTUŁY NAUKOWE ZOSTAWIAM NA PROGU WYDZIAŁU

0
0

Dlaczego związały swoją karierę z budownictwem? Co je inspiruje w zawodzie? Jakie stawiają sobie cele na przyszłość? Na te i inne pytania odpowiedzą kobiety, które związały swój los z budownictwem, spełniając się w różnych funkcjach na różnych stanowiskach, realizując cele wiodących przedsiębiorstw budowlanych na rynku. Reaktywujemy cykliczną rubrykę „Buildera” – Aktywne w branży – w budownictwie i architekturze. Aktywne w branży – prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Ryńska

Zainteresowanie architekturą oraz budownictwem mam w genach, mój pradziadek był cieślą i zbudował liczne kościoły, mój wuj jest architektem. Decyzję o zawodzie podjęłam na bardzo wczesnym etapie życia – w wieku pięciu lat, kiedy dostałam klocki LEGO. Od zawsze prowadzę podwójne życie. To związane z pracą dydaktyczną i naukową na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i to związane z pracą zawodową. Nie wyobrażam sobie pracować inaczej, gdyż tylko fakt nabywania nowej wiedzy i świadomość realnych zmian, jakie zachodzą w profesji architektonicznej, pozwala mi zarówno na zmianę zakresu podejścia dydaktycznego, jak i wykorzystanie efektów prac badawczych w pracy architekta.

Pierwsze kroki
Pracę zawodową rozpoczęłam na studiach – uczestniczyłam w opracowywaniu ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektów kubaturowych oraz w projektach zespołów osiedlowych domów jednorodzinnych wykonanych w lekkiej technologii drewnianej. Po otrzymaniu uprawnień projektowych oraz wykonawczych poprowadziłam własną działalność projektową. Pracowałam także na różnych budowach, m.in. przy realizacji „Błękitnego” wieżowca na Placu Bankowym. Pełniłam obowiązki project managera na dużych budowach. Przez pewien czas pełniłam funkcję dyrektora technicznego w deweloperskiej firmie irlandzkiej. Współpracuję z Narodową Agencją Poszanowania Energii jako członek zespołu opracowującego w ramach sponsorowanych przez UE projektów.

Nowe perspektywy i sukcesy naukowe
Zmiany oczekiwań na rynku inwestycyjnym, jakie miały miejsce w Polsce po roku 2009 oraz coraz szersza zdobywana wiedza z zakresu realizacji inwestycji budowlanych spowodowały, że w ramach działalności zawodowej częściowo skierowałam swoje zainteresowania na opracowywanie opinii. Ponadto od 2012 mam status asesora BREEAM International oraz BREEAM in-use, a od 2016 – WELL AP oraz WELL Faculty Member. Moja twórczość dotyczy również obszaru artystycznego. W minionych latach odbyły się wernisaże moich rysunków. Równolegle jestem pracownikiem Wydziału Architektury PW. Oprócz poszerzania wiedzy z zakresu ekonomiki, prawa budowlanego i zarządzania budowlanym procesem inwestycyjnym skierowałam zainteresowania na tematykę dotyczącego rozwoju zrównoważonego oraz praktycznych możliwości jej implementacji w zawodzie architekta. Tym kwestiom były poświęcone moje publikacje i własne badania naukowe, także w ramach międzynarodowych projektów, co umożliwiło nawiązanie licznych zagranicznych kontaktów.

Zrównoważony rozwój
Motywacja i inspiracja to nierozłączne elementy w moim życiu. Jestem przede wszystkim zainteresowana integracją zasad zrównoważonego rozwoju w zawodzie Architekta. Wraz ze zmianami, jakie zachodzą wokół nas, pojawiają się nowe możliwości. Wszystkie mają bezpośredni związek z łączeniem idei zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i przestrzeni zurbanizowanej, a dokładniej z projektowaniem, organizowaniem oraz planowaniem procesu inwestycyjnego budowlanego i użytkowaniem oraz przekształcaniem budowli już zrealizowanych. Wyzwaniem jest natomiast uporządkowanie wiedzy o harmonijnym rozwoju i miejscu Architekta w procesie kształtowania nowych postaw, jak również jego wpływie na dalszą ewolucję postaw społecznych. To próba powszechnego przekonania ludzi związanych z procesem urbanizacji i budowania obiektów kubaturowych o ważności naszych działań od fazy koncepcyjnej projektu poprzez realizację, użytkowanie, modernizację i „zużycie produktu – budynku” oraz możliwość recyklingu poszczególnych elementów konstrukcyjno-budowlanych i materiałowych. Ostatnio pojawiła się bardzo ciekawa opcja – miasto cyrkularne. Jest to niestety zakres wiedzy nadal niedoceniany w Polsce, nie tylko przez projektantów.

open