Home Aktualności WPŁYW ROŚLIN W BIURZE NA LUDZI. PROJEKT 4NATURE SYSTEM
WPŁYW ROŚLIN W BIURZE NA LUDZI. PROJEKT 4NATURE SYSTEM
0

WPŁYW ROŚLIN W BIURZE NA LUDZI. PROJEKT 4NATURE SYSTEM

0
0

Rośliny pozytywnie wpływają na komfort pracy – m.in. nawilżają i oczyszczają powietrze, poprawiają akustykę pomieszczeń. Elementy natury redukują również stres. We wspólnym projekcie, 4Nature System – Wertykalni, we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Politechniką Śląską, badają oddziaływanie roślin w biurach na ludzi oraz potrzeby pracowników.

Badanie wpływu roślin na ludzi w przestrzeniach biurowych jest głównym zagadnieniem wspólnego projektu opracowanego przez 4Nature System – Wertykalni we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Politechniką Śląską. Celem badania jest dokładne przebadanie oddziaływania roślin w biurach oraz poznanie potrzeb i preferencji użytkowników.

Analiza prowadzona jest w dziesięciu firmach, w tym m.in. w IKEA, SKANSKA, WSP POLAND, VASTINT, KELLER WILLIAMS POLAND, HB REAVIS, JLL oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej.

Do przestrzeni biurowych firm wstawiono mobilne ścianki z modułami roślinnymi. Ustawiono je w różnych miejscach i odległościach od pracowników. Większość została zamontowana jako dwustronne ścianki dzielące open-space. Za pomocą czujników badana jest zmiana parametrów środowiska w biurze (m.in.: temperatura i wilgotność powietrza). Dodatkowo analizie poddano subiektywne odczucia pracowników, w tym ich ocenę jakości powietrza, akustykę, estetykę otoczenia oraz zmianę samopoczucia i wydajności pracy.

Szczegółowy raport z badań przedstawiony będzie wiosną br.

Opisane badanie jest elementem większego projektu badawczo-rozwojowego, którego efektem ma być zaprojektowanie unikalnej linii mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego. Harmonogram prac podzielony jest na 4 etapy, a wprowadzenie nowej linii produktowej zaplanowane jest na 2020 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działanie 2.1: “Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy: “WoodINN”, w którym instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

www.plgbc.org.pl
www.facebook.com/PolishGreenBuildingCouncil

Informacja o organizacji:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową non-profit, mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej  i ekonomicznej. Głównym celem PLGBC jest rozwijanie procesu projektowania, budowania  i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

PLGBC jest jedną z blisko 70 organizacji green building councils działających na całym świecie, skupionych  w ramach World Green Building Council. W Polsce jest platformą zrzeszającą firmy, instytucje oraz ekspertów, którym bliska jest idea zielonego budownictwa.

PLGBC prowadzi szereg szkoleń i warsztatów tematycznych, w tym szkolenia LEED (prowadzone przez LEED Faculty) i BREEAM (prowadzone przez trenerów BRE). W portfolio znajdują się też szkolenia dla producentów materiałów budowlanych, wykończeniowych i wyposażenia, a także inne związane ze zrównoważonym budownictwem i systemami oceny wielokryterialnej budynków (w tym wprowadzenie do WELL Building Standard®).

Dla promocji zrównoważonego budownictwa, PLGBC organizuje coroczne wydarzenia, jak PLGBC Green Building Symposium i PLGBC Dzień Ziemi oraz warsztaty Green Building Tour. Jest inicjatorem konkursu PLGBC Green Building Awards, który wyróżnia zrównoważone budynki i projekty oraz rozwiązania produktowe dla zielonego budownictwa w Polsce. Eksperci PLGBC uczestniczą jako prelegenci  w licznych konferencjach w kraju i zagranicą.

PLGBC wydaje liczne raporty i publikacje. Na podstawie analizy rynku, co roku wydawany jest raport Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach. W 2018 r. Stowarzyszenie opracowało także raport Zdrowe zielone biura. Na rynku ukazała się również książka, która powstała we współpracy PLGBC i wydawnictwa PWN – Zrównoważone budynki biurowe.
Innowacją w branży, jest stworzona przez PLGBC Baza Budynków Certyfikowanych w Polsce, łącząca informacje o obiektach certyfikowanych we wszystkich obecnych w kraju systemach oceny budynków, i działająca na zasadzie wyszukiwarki według kilku kryteriów.

www.plgbc.org.pl
www.facebook.com/PolishGreenBuildingCouncil

 

 

 

 

 

open