Home Aktualności Szansa na pierwsze w Polsce Partnerstwo Publiczno-Prywatne przy budowie domu dla seniorów
Szansa na pierwsze w Polsce Partnerstwo Publiczno-Prywatne przy budowie domu dla seniorów
0

Szansa na pierwsze w Polsce Partnerstwo Publiczno-Prywatne przy budowie domu dla seniorów

0
0

W Świebodzicach ma szansę powstać pierwszy w Polsce dom opieki dla seniorów – Dom Złotego Wieku zrealizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wraz z gminą w projekcie partycypować zamierza sopocka Grupa NDI.

Grupa NDI w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ma bardzo duże doświadczenie. Autostrada A1 (152 kilometrowy odcinek z Gdańska do Torunia) oraz rewitalizacja centrum Sopotu to jedne z największych do tej pory projektów PPP z sukcesem zrealizowanych
w Polsce. Formuła ta coraz częściej jest wykorzystywana – pozwala bowiem podmiotom publicznym na pozyskanie partnera do realizacji celów, na które w danym momencie nie mogą przeznaczyć własnych środków. Atuty PPP to szansa na długofalową inwestycję oraz podział pomiędzy partnerów nie tylko korzyści i zadań z niej płynących, ale też ryzyk jakie może ona przynieść. Istota tego modelu sprowadza się do trzech „W”: współpracy, współdziałania i współodpowiedzialności.

Postępowania PPP są skomplikowane, stąd niejednokrotnie dłuższy jest czas ich trwania.
W przypadku Domu Złotego Wieku w Świebodzicach, od momentu ogłoszenia postępowania do złożenia oferty upłynęły ponad dwa lata. Tylko na dialog konkurencyjny poświęcono aż półtora roku. Aktualnie Grupa NDI, która jako jedyny podmiot złożyła ofertę, oczekuje na rozstrzygnięcie postępowania, dodajmy pierwszego w obszarze opieki społecznej w Polsce.

 – Projekt przebudowy i nadbudowy budynku przy ulicy Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach na Dom Złotego Wieku będzie pierwszym projektem w sektorze opieki społecznej realizowanym w formule PPP w Polsce. Wszystkie analizy i badania wskazują, że Polskę czeka poważne wyzwanie związane z zapewnieniem godnej opieki nad starzejącym się społeczeństwempodkreśla Marcin Golly, dyrektor Działu Rozwoju Biznesu w Grupie NDI.

Oferta NDI na realizację oraz techniczne utrzymanie nieruchomości w Świebodzicach przez 18 lat to 97,2 mln złotych brutto. Roczna opłata Gminy na rzecz NDI za tzw. dostępność obiektu wyniosłaby 4,9 mln złotych netto. Obiekt przez cały okres trwania umowy będzie własnością gminy, natomiast w okresie 18 lat Grupa NDI będzie odpowiedzialna za jego stan techniczny i utrzymanie nieruchomości w należytym standardzie. Zakres obowiązków NDI obejmować będzie wykonywanie remontów i odmalowywanie pomieszczeń, naprawy oraz wymianę wyposażenia, utrzymanie w czystości okalającego budynek parku i przynależnych do budynku ulic oraz parkingu. Dodatkowo, w ostatnim, osiemnastym roku, budynek przejdzie gruntowne odświeżenie.

W tym projekcie mamy do czynienia z budynkiem zniszczonym, który wymaga natychmiastowej gruntownej przebudowy. Zakres prac budowlanych będzie bardzo szeroki
i obejmie praktycznie wszystkie elementy budynku, w tym fundamenty, konstrukcję oraz elewację budynku. Obiekt zostanie przekazany władzom Świebodzic w pełni wykończony
i wyposażony, w około 30 miesięcy od zawarcia umowy
wyjaśnia Marcin Golly.

W budynku, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 3290 metrów kwadratowych będzie mogło zamieszkać od 64 do 72 pensjonariuszy. Trzykondygnacyjny budynek wraz
z poddaszem przy ulicy Rekreacyjnej 2 ma składać się z kompleksowo wyposażonych pomieszczeń, w tym 22 pokoi dwuosobowych, 4 pokoi jednoosobowych oraz  8 dwupokojowych mieszkań. W budynku przewidziano też miejsce na 9 pomieszczeń rekreacyjnych dla jego mieszkańców. Obiekt będzie w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – otaczać będzie go zielony park o powierzchni ponad 1 hektara, do dyspozycji pensjonariuszy.

W projekcie przewidziano również blisko 190 metrów kwadratowych powierzchni pod usługi medyczne – np. przychodnię lekarską i stomatologiczną. Całość zysków z prowadzonej
w obiekcie działalności komercyjnej trafiać będzie do budżetu gminy, zmniejszając rzeczywiste koszty projektu.

Należy na tę inwestycję spojrzeć szerzej. To nie tylko koszt dla Świebodzic, ale również źródło przychodów i zysków. Pensjonariusze będą zobligowani do zapłaty za usługi opiekuńcze
w Domu Złotego Wieku, a w obiekcie zaprojektowane zostaną pomieszczenia pod wynajem, z których Gmina będzie czerpała dodatkowe pożytki. Dodatkowo, Partner Prywatny będzie zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego i  podatku od nieruchomości na rzecz Świebodzic. Projekt będzie stanowił dla budżetu gminy stałe źródło dochodów, wygeneruje także nowe miejsca pracy oraz przestrzeń publiczną rekultywowanego parku i jego bezpośredniego otoczenia.
przekonuje Marcin Golly.

Finansowanie inwestycji zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Grupa NDI.

Stan obecny:

(mat. NDI)

 

(mat. NDI)

Koncepcja:

 

(mat. Gmina Świebodzice)

 

(mat. Gmina Świebodzice)
Close
open