Home News OZE – SPOSÓB NA SMOG
OZE – SPOSÓB NA SMOG
0

OZE – SPOSÓB NA SMOG

0
0

Problem smogu dotyczy mieszkańców wielu obszarów kraju. To, czy i jak szybko się z nim uporamy, zależy od naszych decyzji – dotyczących przede wszystkim sposobu ogrzewania domów.

Aby uporać się z poważnym problemem, jakim jest zła jakość powietrza, powinnyśmy zadbać o to, by domy, w których mieszkamy, były budynkami zdrowymi. Zdrowy dom nie zatruwa swoich mieszańców ani środowiska. Nie emituje do atmosfery groźnych dla zdrowia spalin, a do ogrzewania wykorzystuje urządzenia bazujące na odnawialnych źródłach
energii (OZE).

Pompa ciepła w walce ze smogiem

Jednym z urządzeń grzewczych korzystających z odnawialnych źródeł energii jest pompa ciepła. Pozyskuje ona energię zakumulowaną w trzech niewyczerpalnych źródłach – powietrzu, gruncie lub wodzie – i przekształca ją w ciepło. Ogrzewanie domu pompą ciepła nie wiąże się ze spalaniem paliwa. Urządzenie to nie emituje więc do atmosfery żadnych spalin – jest bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Zwolennicy „tradycyjnych” sposobów ogrzewania podkreślają, że do pracy pompa ciepła potrzebuje energii elektrycznej, która wytwarzana jest ze spalania węgla. Faktycznie prąd jest potrzebny do zasilania urządzenia i pracy sprężarki. Pompa ciepła zużywa go jednak niewiele w stosunku do ilości energii cieplnej, którą przekazuje do instalacji grzewczej. Pompy ciepła w naszych domach mogą być też w 100% zasilane energią odnawialną, a to za sprawą mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zamontowane np. na dachu budynku panele solarne pozyskują energię promieniowania słonecznego, a instalacja zmienia je w darmowy ekologiczny prąd, którym można zasilać wszystkie odbiorniki w domu, w tym również pompę ciepła. Jej połączenie z instalacją fotowoltaiczną przyczynia się aktywnie do poprawy jakości powietrza, jakim oddychamy. Przynosi również wymierne korzyści finansowe w postaci ograniczonych do minimum kosztów energii, bowiem korzystanie z OZE nie wiąże się z regularnymi opłatami.

Dobre prognozy

Pozytywne skutki zastąpienia węgla energią odnawialną są już widoczne chociażby w Chinach, gdzie mieszkańcy Pekinu (do niedawna jednego z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie) zimą 2017 roku mogli ponownie ujrzeć przejrzyste niebo. To dzięki wsparciu finansowemu oraz programom rządowym promującym likwidację smogu i wymianę kotłów węglowych na powietrzne pompy ciepła. Efektem tych inicjatyw w Pekinie był montaż 500 000 sztuk powietrznych pomp ciepła w latach 2016 i 2017, zmniejszenie zużycia węgla w kotłach o blisko 2 miliony ton rocznie oraz spadek stężenia pyłów PM2,5 z 110 µg/m3 do 53 µg/m3. Za tym przykładem może iść również nasz kraj i są ku temu dobre przesłanki. Polska jest bowiem jedynym rynkiem w Europie, na którym przez siedem lat z rzędu zanotowano wzrosty sprzedaży pomp ciepła. Z szacunków PORT PC wynika, że w 2017 roku rynek powietrznych pomp ciepła stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł o 55%, a rynek wszystkich typów pomp ciepła związanych z centralnym ogrzewaniem – o 30%. Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował z kolei wzrost na poziomie około 22% – w 2017 roku sprzedano łącznie około 27 000 sztuk tych urządzeń.

Programy wsparcia

Walka ze smogiem również w naszym kraju jest wspomagana poprzez programy, które m.in. umożliwiają inwestorom uzyskanie dofinansowania na działania proekologiczne. Taką inicjatywą jest funkcjonujący obecnie Program Czyste Powietrze, skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych i osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy obiektu jednorodzinnego. Jego głównym celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, dlatego skupia się m.in. na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz wspomaganiu inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym również w pompy ciepła i fotowoltaikę. Planując budowę domu lub zmianę źródła ciepła w istniejącym budynku, warto więc ubiegać się o dofinansowanie.

open