Home News Budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych – pozwolenie na użytkowanie lada moment!
Budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych – pozwolenie na użytkowanie lada moment!
0

Budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych – pozwolenie na użytkowanie lada moment!

0
0

To już końcowa faza realizacji na budowie Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie. Rozpoczęły się rozruchy oraz próby wszystkich instalacji. Wprowadzone innowacje, między innymi wysoki stopień sprefabrykowania konstrukcji żelbetowj, pozwoliły znacząco przyśpieszyć roboty. W ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy powstało ponad 20 tys. m2 obiektów.

Budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych to część powstającego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie. Inwestycja jest realizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Grupa NDI kończy realizację między innymi budynku hali produkcyjnej Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych, budynku hali magazynowej odpadów komunalnych, czy budynku zaplecza socjalnego. Inwestorem Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.

Jak przebiegały prace?

– Naszym zadaniem, oprócz budowy trzech budynków głównych, była też budowa obiektów terenowych i zagospodarowanie przestrzeni, w tym realizacja układu dróg wewnętrznych. W ramach odrębnego zadania zrealizowaliśmy dla Inwestora także drogę dojazdową do Zakładu od ul. Igołomskiej. Zakończyliśmy już roboty budowlano-montażowe. Jesteśmy w końcowej fazie realizacji, trwają prace rozruchowe, przechodzimy etap prób oraz testów. Gromadzimy niezbędną dokumentację odbiorową – naszym celem w najbliższym czasie jest zgłoszenie zakończenia prac do odpowiednich służb i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Inwestor planuje końcowo uruchomić technologię do końca czerwca i tym samym zakończyć projekt– mówi Maciej Stochmal, Dyrektor Projektu z Grupy NDI.

Jednym z kluczowych etapów realizacji było szybkie zakończenie prac projektowych, uzgodnienie i uzyskanie pozwolenia na budowę a później umożliwienie Inwestorowi rozpoczęcia montażu linii technologicznych w hali produkcyjnej. W ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy powstało ponad 20 tys. m2 obiektów. – Podołaliśmy wyzwaniu aby wszystkie etapy projektowania i realizacji zgrać w terminie, a jednocześnie utrzymać wymaganą wysoką jakość przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy – dodaje Dyrektor Projektu.

Od karczowania aż po nowe fundamenty

– W początkowej fazie musieliśmy przygotować teren budowy, między innymi wykonać wyburzenia około 10tys m3 podziemnych konstrukcji znajdujących się na placu budowy, ponieważ pierwotnie na tym terenie znajdowało się bardzo dużo starych fundamentów. Następnie przeszliśmy do wymiany i wzmocnienia gruntu pod nowe fundamenty, instalacje podziemne oraz drogi wewnętrzne. W kolejnym etapie zaczęły się roboty budowlane, czyli stawianie poszczególnych elementów konstrukcyjnych – wylicza Rafał Mielnicki, Kierownik Budowy z Grupy NDI.

Dużym wyzwaniem dla ekipy był krótki termin realizacji, a dodatkowo wprowadzanie wielu niezbędnych modyfikacji i zmian w projekcie.

– Aby zakończyć prace zgodnie z umową, zdecydowaliśmy się na dużą ilość elementów prefabrykowanych. Sporym przedsięwzięciem było więc postawienie słupów, które osiągnęły prawie 21 metrów wysokości. Konstrukcje stalowe też były znacznych rozmiarów. Dokonaliśmy zmian w budowie ścian zewnętrznych. Zrezygnowaliśmy ze ścian murowanych w sposób tradycyjny i postawiliśmy na montaż elementów prefabrykowanych. Właśnie tego typu działania dały nam możliwość znacznego przyśpieszenia robót, które ostatecznie zostały zakończone zgodnie z terminem. Testy, próby, w tym próby instalacji przeciwpożarowej trwają do tej pory. Obiekty są jednak gotowe pod względem technologicznym – mówi Rafał Mielnicki, Kierownik Budowy z Grupy NDI.

Inwestycja jest realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Wartość projektu to ponad 99 mln zł. brutto.

tags:
open