Home Builder Science SPOSOBY WZMOCNIENIA DŹWIGARÓW ŻELBETOWYCH
SPOSOBY WZMOCNIENIA DŹWIGARÓW ŻELBETOWYCH
0

SPOSOBY WZMOCNIENIA DŹWIGARÓW ŻELBETOWYCH

0
0

W artykule opisano wzmocnienie żelbetowych dźwigarów prefabrykowanych o długości 15 m za pomocą sprężonych taśm CFRP. Dźwigary te (wraz ze słupami) stanowią główne elementy nośne wiaty przy hali fabrycznej. Potrzeba wzmocnienia wynikała z występujących nadmiernych ugięć tych elementów spowodowanych procesami reologicznymi zachodzącymi w betonie – skurczem i pełzaniem.

Przedmiotowe dźwigary znajdują się w wiacie hali przemysłowej, są one swobodnie podparte na słupach żelbetowych, razem stanowiąc główny ustrój nośny tej konstrukcji. Zgodnie z [1] dźwigary wykazywały nadmierne ugięcia, znacznie przekraczające wartości dopuszczalne, co wymusiło potrzebę wzmocnienia ich ze względu na warunki stanu granicznego użytkowalności. Tego typu wzmocnienie może być wykonane zarówno w sposób konwencjonalny – np. poprzez dobetonowanie fragmentów konstrukcji lub dołożenie dodatkowego zbrojenia stalowego [2], a także bardziej nowocześnie – poprzez użycie sprężonych (bądź nie) laminatów CFRP lub sprężenie zewnętrznymi cięgnami stalowymi. Sposoby tradycyjne nie są jednak optymalne w każdym przypadku, ponieważ zwiększają ciężar (więc również obciążenia stałe) i tak już osłabionej konstrukcji, a także – w przypadku chęci zwiększenia przekroju poprzecznego – musi istnieć możliwość wykonania tego zabiegu. Dlatego też materiały CFRP wydają się idealne do takich zastosowań [3] – mają niewielką gęstość objętościową, bardzo dobre parametry wytrzymałościowe (wytrzymałość na rozciąganie około 3000 MPa, moduł Younga średnio 150–250 GPa), małą grubość laminatów, są odporne na korozję oraz zmęczenie. Z tych powodów stają się alternatywą dla wzmocnień konwencjonalnych, a przewagę nad nimi osiągają dzięki skracaniu czasu wykonania wzmocnienia, dowolności kształtowania, możliwości stosowania przy ograniczonych przestrzeniach oraz dostępie do konstrukcji, mając jednocześnie lepsze parametry wytrzymałościowe.

KONTYNUACJA ARTYKUŁU >>POBIERZ<<

open