Home Builder Science RODZAJ CEMENTU MA ZNACZENIE
RODZAJ CEMENTU  MA ZNACZENIE
0

RODZAJ CEMENTU MA ZNACZENIE

0
0

Betonowe i żelbetowe konstrukcje masywne w trakcie wykonawstwa są narażone na wpływy temperatury. Miarę destrukcyjnego wpływu ciepła w dużej mierze warunkuje cement. Od jego rodzaju zależy trwałość konstrukcji.

Konstrukcją masywną nazywa się taką strukturę, której poprzeczny wymiar jest większy niż 1 m. Istnieją różne typy wskaźników do wyznaczenia masywności konstrukcji [1]. Ciepło hydratacji cementu podczas wiązania mieszanki betonowej wywołuje zmiana temperatury otoczenia, promieniowanie słoneczne, czynniki technologiczne i inne [2]. Powstałe naprężenia termiczne mogą spowodować zarysowania na powierzchni betonu [3]. Betonowanie płyt fundamentowych i innych konstrukcji masywnych z różnych względów technologicznych lepiej wykonywać w całym bloku, na całej wysokości, jednak prowadzi to do znacznego nagrzewania konstrukcji [4]. W wyniku reakcji egzotermicznej w trakcie wiązania mieszanki betonowej powstaje nierównomierny rozkład temperatury na wysokości konstrukcji, prowadzący do niebezpiecznych naprężeń rozciągających (deformacja, wydłużenia), początkowo na powierzchni konstrukcji, a następnie w strefie środkowej [5]. W środku konstrukcji masywnej panują warunki zbliżone do adiabatycznych. Główną przyczyną mającą wpływ na wzrost temperatury i jej nierównomierny rozkład jest niska przewodność cieplna betonu, która hamuje jego chłodzenie. Jednocześnie podczas dojrzewania betonu powstają w nim odkształcenia skurczowe, które są wynikiem wymiany wilgoci z otoczeniem [6]. W konsekwencji nierównomiernych zmian objętościowych twardniejącego betonu w konstrukcji powstają naprężenia termiczno-skurczowe. Czasami te naprężenia mogą być bardzo wysokie, co prowadzi do powstania zarysowania i pękania konstrukcji oraz znacznego zmniejszenia trwałości [7].

Czytaj dalej >> POBIERZ <<

open