Home News DOBRE PRAKTYKI CEMEX POLSKA W RAPORCIE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
DOBRE PRAKTYKI CEMEX POLSKA W RAPORCIE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
0

DOBRE PRAKTYKI CEMEX POLSKA W RAPORCIE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

0
0

O prawie jedną trzecią wzrosła liczba dobrych praktyk zgłoszonych do raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 17-tej edycji raportu po raz dziesiąty zostały opisane dobre praktyki CEMEX Polska. Premiera opracowania miała miejsce 28 marca br. w Warszawie.

Celem wydawanego raportu jest podsumowanie zaangażowania przedsiębiorstw w realizację idei odpowiedzialnego biznesu. Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentuje dobre praktyki firm w siedmiu obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu według normy ISO 26 000. W tegorocznym raporcie znalazło się dwanaście praktyk CEMEX Polska. Jest to czterokrotny wzrost względem poprzedniego roku, jeśli chodzi o liczbę praktyk firmy zawartych w raporcie.

W raporcie zostały opisane zarówno praktyki z 2018 roku, jak również praktyki realizowane przez firmę regularnie od kilku lat. Wśród nowych projektów firmy CEMEX w raporcie znalazły się m.in. ubiegłoroczne inicjatywy w obszarze poprawy bezpieczeństwa rowerzystów – kampania „Bezpieczny rowerzysta”, pieszych i kierowców – kampania „Widzisz więcej – jedziesz bezpieczniej”. Opisany został również program profilaktyki onkologicznej kierowany do pracowników firmy.

Długoletnie praktyki firmy to przede wszystkim działania związane z priorytetem CEMEX, jakim jest BHP. Zaliczają się do nich m.in. konkurs na najlepszego podwykonawcę pod względem BHP czy też pikniki BHP w ramach Dni BHP i Zdrowia CEMEX. Docenione zostały również inicjatywy takie jak dialog z interesariuszami czy Akademia Zrównoważonego Rozwoju CEMEX.

Prowadzenie działań biznesowych w poszanowaniu zasad odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju to od lat jeden z filarów strategicznych CEMEX.

Według twórców raportu, społeczna odpowiedzialność biznesu odnotowuje dynamiczny rozwój, na co wskazują nowe inicjatywy i regulacje prawne, które zachęcają firmy do podejmowania działań w obszarze CSR.

open