Home Aktualności X EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO ROZSTRZYGNIĘTA!
X EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO ROZSTRZYGNIĘTA!
0

X EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO ROZSTRZYGNIĘTA!

0
0

Pracownicy CEMEX już po raz dziesiąty zrealizują projekty społeczne w ramach programu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 18 najlepszych projektów otrzymało dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, niezbędnych do zrealizowania zaplanowanych działań. Projekty będą realizowane w terminie od maja do grudnia 2019 r. w lokalizacjach, gdzie CEMEX w Polsce prowadzi działalność biznesową.


W realizację wszystkich działań zaangażowanych będzie łącznie ponad 300 wolontariuszy z całego kraju. Wolontariusze Fundacji CEMEX zaplanowali przeprowadzenie akcji edukacyjnych, wykonanie prac porządkowych i modernizacyjnych w obiektach służących lokalnym społecznościom, podjęcie działań kulturalnych, promujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, zadeklarowali zaangażowanie się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Idea wolontariatu pracowniczego jest obecna w firmie CEMEX od 2011 roku. Program Wolontariatu Pracowniczego skierowany jest do pracowników CEMEX, którzy wspólnie z organizacjami społecznymi wychodzą naprzeciw lokalnym potrzebom. Wolontariusze firmy, wykorzystując swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie, przy wsparciu Fundacji działają na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji w miejscowościach, w sąsiedztwie których zlokalizowane są zakłady CEMEX. W realizację projektów wolontariackich, obok pracowników CEMEX, włączają się też okoliczni mieszkańcy, ich rodziny i przyjaciele.

Wolontariusze mogli ubiegać się o wsparcie realizacji przedsięwzięć w obszarach:

 edukacyjnym,

 ekologicznym i na rzecz ochrony zwierząt i roślin,

 promujących kulturę i sztukę,

 na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia,

 propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 przewidujących działania w obszarze pomocy społecznej i na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

open