Home Aktualności ARCHITEKTURA AMFIBIJNA NAD WISŁĄ
ARCHITEKTURA AMFIBIJNA NAD WISŁĄ
0

ARCHITEKTURA AMFIBIJNA NAD WISŁĄ

0
0

W dniach 13-16 października na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej odbędzie się trzecia edycja międzynarodowej konferencji naukowej pod nazwą International Conference on Amphibious Architecture, Design and Engineering – ICAADE.

ICAADE to konferencja odbywająca się co dwa lata w różnych państwach na świecie, poświęcona amfibijnemu projektowaniu w architekturze i urbanistyce. W roku 2015 odbyła się w Bangkoku, a w 2017 w Waterloo w Kanadzie.

Amfibijne planowanie, urbanistyka i architektura to idea oraz metody takiego kształtowania środowiska zbudowanego w obszarach lądowo-wodnych, które pozwalają na ich zrównoważone wykorzystanie przez człowieka przy minimalnej ingerencji w naturalne cykle przyrodnicze. Obejmuje racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi, nowoczesną ochronę przeciwpowodziową, zagospodarowanie terenów zalewowych oraz wodnych, rewitalizację frontów wodnych, a także budynki pływające i wiele innych zagadnień wpisujących się w szeroką dyskusję na temat dostosowania środowiska życia człowieka do zmian klimatu.

Konieczność zintegrowanego gospodarowania wodami jest dziś jednym z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych i musi się przekładać na nowe podejście do kształtowania miast. Rozwiązywanie problemów występujących na styku zabudowy i wody jest zadaniem coraz chętniej podejmowanym, dającym coraz ciekawsze efekty, określanym wręcz nazwą “urbanistyki wodnej” – mówi dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, profesor WAPW, członek komitetu naukowego ICAADE 2019.

ICAADE tworzy otwarte forum dla przedstawicieli różnych środowisk: architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, specjalistów z dziedziny inżynierii lądowej, wodnej, oceanicznej, inżynierii środowiska i wielu innych. W wydarzeniu biorą udział zarówno akademicy, projektanci, studenci, jak również przedsiębiorcy i przedstawiciele władz.

Specjalnymi gośćmi tegorocznej edycji ICAADE będą architekci: Koen Olthuis, założyciel Waterstuodio.NL, uznanego biura specjalizującego się w projektowaniu budynków pływających, Richard Coutts, lider Baca Architects, wielokrotnie nagradzanej pracowni doświadczonej w realizacjach na obszarach wodnych i zalewowych oraz Saif Ul Haque, szef Saif Ul Haque Sthapati, autor amfibijnej szkoły Arcadia Project nominowanej do nagrody Aga Khan 2019.

– Fakt, że ICAADE 2019 odbędzie się w Warszawie, nie jest przypadkowy – mówi dr Łukasz Piątek, współprzewodniczący konferencji, adiunkt na WAPW –  Realizacja w ramach przebudowy Bulwarów Wiślanych tak wielu budynków amfibijnych, tj. budynków zdolnych do unoszenia się na wodach powodziowych, to przedsięwzięcie istotne na skalę światową. W połączeniu z zachowaniem półnaturalnego charakteru Wisły, czyni to z Warszawy doskonałe miejsce o dyskusji o amfibijnej architekturze.

Więcej informacji oraz bieżące wiadomości znaleźć można na stronie internetowej konferencji: www.icaade.org. Do 15 lipca można skorzystać z obniżonej opłaty za udział w konferencji.

 

open