Home Aktualności WÓZKI NAWISOWE ULMA
0

WÓZKI NAWISOWE ULMA

WÓZKI NAWISOWE ULMA
0
0

Od dwóch lat w ULMA Construccion Polska SA trwa wzmożona praca nad standaryzacją oferowanych produktów. Zgromadzony ogromny potencjał sprzętu w Polsce oraz wspomniane działania pozwalają nam coraz intensywniej angażować się w proces wynajmu sprzętu między poszczególnymi spółkami ULMA na całym świecie.

 

Piotr Dyda
Dyrektor Techniczny ULMA
Construccion Polska SA

 

W 2016 roku zainwestowaliśmy w system wózków nawisowych CVS, które zostały użyte na dwóch polskich realizacjach: na obiekcie MS30.1 na drodze ekspresowej S7 oraz na obiekcie MS4A na drodze ekspresowej S3. Obydwie te inwestycje były dla nas źródłem wiedzy i doświadczenia, a także dały początek kolejnym projektom, w których obecnie uczestniczymy – zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Wózki na drodze ekspresowej S7 i S3
Na szczególną uwagę wśród projektów realizowanych metodą nawisową, w których uczestniczyła ULMA, zasługuje niezwykle skomplikowany geometrycznie oraz gabarytowo obiekt MS30.1 na drodze ekspresowej S7. Ustrój nośny o przekroju skrzynkowym i rozpiętości przęsła wynoszącej 100 m został podzielony na segmenty cztero- i pięciometrowe. Najcięższy segment o długości 5 m ważył 190 ton. Największymi wyzwaniami stojącymi przed naszymi inżynierami było zaprojektowanie systemu wózków nawisowych CVS opartego tylko o parę wsporników nośnych dla obiektu o szerokości płyty pomostu wynoszącej prawie 19 m. Dodatkowym utrudnieniem była kwestia rozwiązania deskowań bardzo nietypowych jak na technologię nawisową żelbetowych żeber usztywniających wsporniki ustroju nośnego – umiejscowionych zarówno podłużnie, jak i poprzecznie do osi obiektu. W tym samym czasie miała miejsce aplikacja wózków nawisowych CVS na obiekcie MS4A na drodze ekspresowej S3. Ustrój nośny o przekroju skrzynkowym i rozpiętości przęsła wynoszącej 120 m został podzielony na segmenty o jednakowej długości 4,45 m, najcięższy z nich ważył 140 ton. Równoległa realizacja tego obiektu była dla pracowników ULMA nie lada wyzwaniem, z uwagi na jednoczesną pracę 10 wózków nawisowych w kraju. Wymagało to od nas zapewnienia odpowiedniej obsługi logistyczno-projekto projektowo-handlowej dla wózków, które w tym czasie były w różnych fazach pracy. Dodatkowo nasza firma realizowała nadzór przy montażach, demontażach i przestawianiu wózków, a nasi technolodzy pozostawali do pełnej dyspozycji klientów.

Międzynarodowe projekty
Zdobyte doświadczenia pozwoliły ULMA Polska zaangażować się w kolejne dwa projekty, tym razem zagraniczne. Pierwszy z nich dotyczył budowy w technologii nawisowej mostu Allcomachay na rzece Huarpa w Peru, w ciągu drogi PE-3S Mayocc-Ayacucho, gdzie zostały użyte 4 wózki nawisowe CVS, drugi zaś realizowany był 2 wózkami nawisowymi na obiekcie S0211 na Słowacji, w bliskim sąsiedztwie granicy z Polską. W przypadku obydwu projektów, oprócz zaangażowania logistycznego naszego sprzętu, wspomagaliśmy również projektowo naszych kolegów oraz sprawowaliśmy nadzór nad montażem i uruchomieniem wózków. Obecnie przystąpiliśmy do wykonywania drugiej nitki obiektu MS4B na drodze S3, który z uwagi na etapowanie robót i konieczność wyburzenia starego obiektu wszedł w tym momencie na drogę realizacji.

Wymienione wyżej projekty umocniły pozycję naszej firmy w segmencie inżynieryjnym. Projekt wózków CVS stał się dla nas kolejnym „oknem na świat” – spełniając cele biznesowe, możemy jednocześnie angażować oraz rozwijać naszych pracowników przy realizacji bardzo ciekawych i skomplikowanych inwestycji. Obecnie z niecierpliwością czekamy na realizację kilku kolejnych obiektów w Polsce, jakie na tę chwilę znajdują się jeszcze w fazie ofertowej, na których będziemy chcieli udowodnić naszym klientom, że przy realizacji projektów metodą nawisową warto zaufać firmie ULMA.

 

 

 

open