Home News BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE POCZĄTEK KOREKTY?
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE POCZĄTEK KOREKTY?
0

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE POCZĄTEK KOREKTY?

0
0

W pierwszym kwartale roku produkcja budowlano-montażowa przedsiębiorstw budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników wzrosła w ujęciu rocznym o ponad 9%. Najwyższy wzrost w marcu odnotowano w segmencie budownictwa inżynieryjnego, natomiast w firmach zajmujących się stawianiem budynków wystąpił niewielki spadek. I kwartał 2019 roku przyniósł także wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania oraz rozpoczętych budów, ale liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, była niższa niż przed rokiem.

Po słabych danych styczniowych (3% wzrost produkcji budowlano-montażowej, ceny stałe, firmy zatrudniające powyżej dziewięciu pracowników, wstępne dane GUS) w lutym, wraz z poprawą pogody, ożywiły się place budów. Po ponad 15% lutowym wzroście, według wstępnych danych, marzec był kolejnym miesiącem bieżącego roku, w którym wartość produkcji budowlano-montażowej zanotowała wzrost dwucyfrowy (10,8% r/r). Wartość produkcji budowlano-montażowej wzrosła w segmencie budownictwa inżynieryjnego (27,1% r/r) oraz wśród firm wykonujących głównie budowlane roboty specjalistyczne (10,7% r/r). Po relatywnie silnym lutowym wzroście (28% r/r) w marcu spadła natomiast produkcja budowlano-montażowa firm specjalizujących się w stawianiu budynków. Kumulatywnie w I kw. 2019 sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wyniosła 17,9 mld zł, co stanowiło wzrost o 9% r/r. We wszystkich działach budownictwa zanotowano wzrosty wartości produkcji w ujęciu rocznym: 19% w budownictwie inżynieryjnym, 7% w przypadku robót budowlanych specjalistycznych i 4% wśród przedsiębiorstw specjalizujących się w stawianiu budynków.Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu do marcowych danych podało, że w kwietniu spodziewa się przyśpieszenia dynamiki produkcji budowlanej, a kulminacji robót – w pierwszej połowie roku.

Z rynku deweloperskiego

Z rynku budownictwa mieszkaniowego napływają zarówno pozytywne, jak i negatywne sygnały. Z jednej strony utrzymuje się dwucyfrowy wzrost rozpoczynanych budów mieszkań: w I kw. rozpoczęto budowę 53,9 tys. mieszkań, co stanowiło wzrost o 12,9% rok do roku. Umacnia się także popyt na kredyty mieszkaniowe (rosnący od początku roku poziom wskaźnika BIK Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe mówiący o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych). Z drugiej strony pierwszy kwartał roku przyniósł potwierdzenie dotychczasowych tendencji spadku liczby mieszkań sprzedawanych przez deweloperów mieszkaniowych notowanych na giełdzie. Był to kolejny kwartał z mniejszą liczbą zakontraktowanych lokali w porównaniu do roku poprzedniego. Spadła też liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – o 13,9% r/r do 57,2 tys. według danych GUS.

Mieszkanie Plus 

Realizacja Programu Mieszkanie Plus, który w domyśle miał dostarczyć tanich mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności tym, których nie stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego lub wynajem na wolnym rynku, jak do tej pory rozczarowuje. W kwietniu 2019 r. wiceminister inwestycji i rozwoju, Artur Soboń, zapewnił, że do połowy roku powinny być gotowe projekty około 50 tys. mieszkań. Dodał, że na różnym etapie przygotowania było wtedy 28 tys. mieszkań. Według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju realizacja programu ma przyśpieszyć po nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN). Ustawa ta zakładała bezpłatne przekazanie ziemi należącej do skarbu państwa do KZN. Z 500 tys. działek przekazanych do tej pory jedynie 500 nadaje się pod budowę mieszkań. Żadne z osiedli oddanych do tej pory do użytku w Jarocinie, Kępnie czy Białej Podlaskiej nie powstało na gruntach KZN, lecz tych w dyspozycji Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości.

W  oparciu  o  dane  na  temat  wydawanych  pozwoleń  budowlanych  i nowo rozpoczynanych budów oraz  kierując  się  obserwacją  głównych  tendencji  rynkowych  na  rynku  deweloperskim,  jak  również  danymi  krótkookresowymi (wyniki z końcowych  miesięcy  2018  r.  i  początku 2019  r.),  szacujemy,  że  najbliższe  lata  przyniosą  dalsze  wzrosty  liczby  mieszkań  oddawanych  do  użytku. Ochłodzenie jest prognozowane  na 2020 rok, następnie rynek będzie  przechodził korektę. Według  naszych  najnowszych  prognoz  w  2019  r.  liczba  oddawanych do użytku mieszkań przekroczy 190 tys. Bez dodatkowych inwestycji  realizowanych  w  programie  Mieszkanie Plus nie widzimy jednak  szans na przełamanie progu 200 tys.  mieszkań rocznie.
Justyna Zagórska Analityk rynku Budowlanego, PMR

open