Home Firmy NDI zmienia kolej na lepsze
NDI zmienia kolej na lepsze
0

NDI zmienia kolej na lepsze

0
0

Prawie rok przed planowanym terminem uda się przebudować kolej prowadzącą do terminala kontenerowego DCT. Inwestycję w Porcie Gdańsk wykonuje sopocka firma NDI.

Prace rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku i oprócz przebudowy torów obejmują także rozbudowę układu drogowego w Porcie Zewnętrznym.

Dzięki zaangażowaniu oraz koordynacji wszystkich branż pracujących na budowie w Porcie Gdańsk już w pierwszym tygodniu czerwca zostanie wprowadzony I etap, który przekieruje ruch kolejowy z istniejącego toru 708 na nowo budowany Tor 702 prowadzący do terminala towarowego GASPOL.

„Wykonanie I etapu umożliwi budowę równoległego toru 901 oraz 708 prowadzącego bezpośrednio do terminala DCTmówi  Wojciech Czyżewski zastępca dyrektora projektu z firmy NDI. Przełożenie ruchu kolejowego planowane jest na połowę sierpnia 2019 i jest kluczowe dla całej Inwestycji nie tylko z uwagi na kolej prowadzącą do DCT, ale również możliwość likwidacji obecnego toru biegnącego wzdłuż ul. Kontenerowej, który jest w kolizji z projektowaną drugą jezdnią.”

W ramach projektu rozbudowy układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym wykonywanym przez firmę NDI na rzecz Portu Gdańsk S.A. przebudowywane są ulice: Portowa, Poinca, Kontenerowa i Budowniczych Portu Północnego o łącznej długości 5,6 km. Powstają 4 nowe wiadukty, a rozebrane zostaną 2 istniejące (w tym jeden nad czynnymi torami kolejowymi oraz drugi nad zespołem przesyłowych rur paliwowych PERN, LOTOS i Naftoport). Pojawi się dodatkowy tor do terminala DCT, nowe tory do terminali węglowych oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Powstanie także parking buforowy dla aut ciężarowych – pierwszy w tej części Portu.

Nowy układ drogowo-kolejowy o długości 9,4 km (w tym 16 nowych rozjazdów) ma stanowić także zaplecze dla przyszłego Portu Centralnego, dzięki któremu przeładunki Portu Gdańsk mogą sięgnąć 100 mln ton rocznie.

Wartość kontraktu, obejmującego przebudowę układu drogowo-kolejowego, to prawie 176 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2020 roku.

„Wyzwaniem było także dla nas takie zaplanowanie technologii i organizacji prac, by nie wpłynął na funkcjonowanie firm działających na terenie inwestycji. Pamiętajmy też, że po budowie przejeżdża tzw. ciężki transport obsługujący dzierżawców terenów w Porcie – mówi Jacek Szymański, dyrektor projektu w firmie NDI. Ukończenie przebudowy torów to efekt sprawnego , merytorycznego, szybkiego rozwiązywanie problemów przez Zespół Inwestora ZMPG, Inżyniera Sweco oraz Nadzoru Autorskiego Multiconsult”.

W ciągu pierwszych 10 miesięcy wykonano prace polegających na wzmocnieniu podłoża, robotach ziemnych, rozbiórce starych i budowie nowych obiektów inżynierskich, przebudowie kolidującego uzbrojenia i budowie nowych sieci uzbrojenia, budowie konstrukcji torowiska i konstrukcji dróg, które pozwolą na nowoczesne funkcjonowanie układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym.

Spoglądając na zaawansowanie procentowe w 83 % wzmocnione zostało już podłoże na obszarze inwestycji, a wykonanie robót ziemnych to 67 %.

W 3 z 4 nowych wiaduktów drogowych zabetonowano już płyty ustroju nośnego i obecnie zasypywane są tam przyczółki i wykonywane roboty wykończeniowe.

Zaawansowanie w budowie torów to ponad 70 %. NDI ma więc około 1,5 miesiąca przyspieszenia w stosunku do zakładanego harmonogramu prac. Tory linii 702, 704, 706 biegnące do Terminala Gazowego zostaną wkrótce oddane do użytku i ruch pociągów będzie już odbywał się po nowej infrastrukturze, dzięki czemu będzie można rozpocząć kolejny etap prac na torach.

W najbliższych miesiącach firma NDI planuje kontynuować roboty związane z konstrukcją nawierzchni, roboty brukarskie oraz bitumiczne na ul. Sucharskiego, Budowniczych Portu Północnego, Poinca oraz Portowej i Nowej Portowej z przejazdem przez wiadukty WD2 i WD3.  Wykonywane będzie też torowisko do Terminala DCT.

open