Home News PRAKTYKI CEMEX NOMINOWANE DO RANKINGU NAJBARDZIEJ ZNACZĄCYCH PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH BIZNESU
PRAKTYKI CEMEX NOMINOWANE DO RANKINGU NAJBARDZIEJ ZNACZĄCYCH PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH BIZNESU
0

PRAKTYKI CEMEX NOMINOWANE DO RANKINGU NAJBARDZIEJ ZNACZĄCYCH PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH BIZNESU

0
0

Dwa projekty zrealizowane przez CEMEX – ścieżka edukacyjna „Lipówka – Kopalnia przywrócona naturze” w Rudnikach oraz projekt „Woda dla miasta” zostały nominowane do rankingu inicjatyw o największej wartości dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking został zorganizowany przez ośrodek THINKTANK przy współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu „30-lecie gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Biznesie, co dalej?”. Ujęcie inicjatyw CEMEX w rankingu potwierdza zaangażowanie firmy w projekty o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnych.

Ranking inicjatyw społecznych ma na celu docenienie najbardziej wartościowych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw działających w Polsce, zarówno w skali lokalnej, jak i w skali ogólnopolskiej. Listy nominowanych zostały ogłoszone 12 czerwca. We wrześniu b.r. jury, w którego skład wchodzą eksperci zajmujący się tematyką CSR oraz najistotniejszymi problemami społecznymi w Polsce, wybierze 30 najlepszych projektów ze 180 zgłoszonych praktyk.

Wśród nominowanych praktyk znalazły się dwie inicjatywy lokalne CEMEX Polska. Projekt o nazwie „Woda dla miasta” zrealizowany przez CEMEX w Chełmie polegał na stworzeniu rozwiązania pozwalającego na wykorzystanie wody pochodzącej z odpompowywania wyrobiska kredy przy cementowni CEMEX w Chełmie, zamiast jej bezpowrotnego tracenia. CEMEX nieodpłatnie przekazał miastu dostęp do ujęcia wody „Bariera”, z którego korzysta zarówno cementownia przy produkcji klinkieru cementowego, ale także mieszkańcy Chełma i okolic, zyskując główne ujęcie świeżej, pitnej wody.

Drugi nominowany do rankingu projekt „Lipówka – Kopalnia przywrócona naturze” to rewitalizacja  nieeksploatowanego kamieniołomu w Rudnikach k. Częstochowy. Na terenie kamieniołomu CEMEX, przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, stworzył edukacyjną ścieżkę przyrodniczą. Powstanie ścieżki umożliwia prowadzenie terenowych lekcji przyrodniczych. Kamieniołom „Lipówka” służy również społeczności lokalnej jako miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku. W 2018 r. projekt „Lipówka – Kopalnia przywrócona naturze” został wyróżniony za swoje walory przyrodnicze i edukacyjne prestiżowym certyfikatem Conservation Certification na poziomie srebrnym, przyznawanym przez międzynarodową organizację Wildlife Habitat Council.

Priorytetem CEMEX jest prowadzenie działalności biznesowej z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności. CEMEX realizuje go między innymi poprzez regularny dialog z interesariuszami, przestrzeganie zasad etyki i równouprawnienia oraz troskę o środowisko naturalne. Istotne znaczenie ma także wsparcie lokalnych społeczności za pośrednictwem programów grantowych Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

Ogłoszenie pełnego rankingu wyróżnionych projektów odbędzie się w październiku podczas konferencji „Społeczna rola biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, organizowanej przez ośrodek THINKTANK przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

open