Home Aktualności DEPOZYTOR KLUCZY W OFERCIE ROGER
DEPOZYTOR KLUCZY W OFERCIE ROGER
0

DEPOZYTOR KLUCZY W OFERCIE ROGER

0
0

Depozytor kluczy RKD32 jest urządzeniem elektronicznym działającym w systemie dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy. W depozytorze RKD32 dostępne są 32 gniazda przeznaczone do przechowywania kluczy. Każdy klucz podlegający monitorowaniu jest trwale zespolony z brelokiem zawierającym niepowtarzalny identyfikator zbliżeniowy RFID. Zespolenie klucza z brelokiem jest dokonywane przez użytkownika systemu i nie wymaga specjalizowanego oprzyrządowania ani zewnętrznych plomb.

Klucze przechowywane są w gniazdach z mechaniczną blokadą wyjęcia. Pobranie klucza możliwe jest wyłącznie przez uprawnionych użytkowników i w wybranych okresach czasu. Użytkownicy systemu są identyfikowani za pośrednictwem karty zbliżeniowej i/lub kodu PIN. Pobranie lub zwrot klucza odbywa się po uwierzytelnieniu użytkownika i analizie jego uprawnień. Uprawnienia określają, które klucze i w jakich przedziałach czasu mogą być pobrane. Depozytor oferuje tzw. Tryb biurowy, w którym klucze można swobodnie pobierać i zwracać bez konieczności identyfikacji użytkownika. Użytkownicy systemu mogą rezerwować klucze na określony dzień i godzinę. Przy próbie pobrania klucza zarezerwowanego, system może powiadamiać o istnieniu rezerwacji lub blokować jego pobranie.

W przypadku awarii depozytora możliwe jest komisyjne otwarcie obudowy urządzenia przy pomocy dwóch odmiennych kluczy mechanicznych i odblokowanie wszystkich gniazd za pomocą przycisku awaryjnego. System rejestruje czas pobrania i zwrotu klucza a także osobę, która wykonała daną czynność. Zarówno otwarcie drzwi depozytora z pominięciem identyfikacji użytkownika a także próba ingerencji do jego wnętrza są rejestrowane i mogą być sygnalizowane na zewnątrz (sygnalizator alarmowy, system alarmowy). Konfigurowanie depozytora oraz jego obsługa odbywa się z poziomu dotykowego panelu kontrolnego instalowanego na jego bocznej ścianie. Depozytory RKD32 można połączyć w system obsługujący do 128 kluczy (4 depozytory po 32 klucze) i zarządzany z poziomu jednego panelu sterującego. Program zarządzający oferuje intuicyjny graficzny interfejs użytkownika i może być skutecznie obsługiwany po krótkim instruktażu.

Depozytory RKD32 mogą pracować autonomicznie w oparciu o dane konfiguracyjne wprowadzone z poziomu panelu sterującego lub być elementem systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5. W tym drugim przypadku, zarówno ich konfiguracja, jaki i rejestrowanie pracy odbywa się w ramach oprogramowania VISO, a użytkownicy systemu kontroli dostępu mogą być jednocześnie użytkownikami depozytorów kluczy i posługiwać się tymi samymi identyfikatorami.

Charakterystyka:

 • Depozytor elektroniczny na 32 klucze
 • Możliwość połączenia do 4 depozytorów w jeden system
 • Trwałe zespolenie klucza z brelokiem przez użytkownika systemu
 • Możliwość stosowania dodatkowych plomb łączących klucz z brelokiem
 • Mechaniczna blokada pobrania klucza
 • Identyfikator radiowy klucza wewnątrz breloka
 • Harmonogramy czasowe uprawniające do pobrania kluczy
 • Rejestracja obiegu kluczy
 • Swobodny dostęp do kluczy w tzw. trybie biurowym
 • Funkcja rezerwacji kluczy
 • Odczyt aktualnego statusu klucza
 • Zarządzanie z poziomu panelu dotykowego 7”
 • Obudowa metalowa z przeszklonymi drzwiami
 • Awaryjne odblokowanie kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora
 • Praca autonomiczna lub w ramach systemu RACS 5
 • Zasilanie zewnętrzne 12 V
open