Home News ZESTAWY KONTROLI DOSTĘPU DLA SYSTEMU RACS5
ZESTAWY KONTROLI DOSTĘPU DLA SYSTEMU RACS5
0

ZESTAWY KONTROLI DOSTĘPU DLA SYSTEMU RACS5

0
0

Zestawy kontroli dostępu to fabrycznie skompletowane i zmontowane w obudowie urządzenia, które stanowią zasadniczy trzon sprzętowy służący do elektronicznej kontroli przejść. Oferowane są zestawy sprzętowe przeznaczone do obsługi jednego, dwóch, trzech oraz czterech przejść.

W skład zestawu, oprócz metalowej obudowy wchodzi kontroler dostępu, zasilacz sieciowy oraz opcjonalnie, ekspander linii we/wy. Zestawy zostały zaprojektowane w ten sposób, aby umożliwić dwustronną kontrolę każdego z dozorowanych przejść wraz z obsługą czujnika otwarcia, przycisku wyjścia, zamka elektrycznego oraz sygnalizatora alarmowego. Przyjęto zasadę, że zestaw musi zabezpieczać prąd zasilania na poziomie 1 A oraz miejsce na akumulator rezerwowy o pojemności nie mniejszej niż 3 Ah na każde obsługiwane przejście. Akumulator rezerwowy jest doładowywany stabilizowanym prądem i zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem a jego stan jest dozorowany elektronicznie.

Zestawy nie zawierają czytników, które dobiera się stosownie do wymagań danej instalacji. Do zestawów można dołączyć zarówno czytniki serii MCT (RS485) jak i czytniki z interfejsem Wiegand, przy czym w tym ostatnim przypadku ilość ich jest ograniczona do 4. Zastosowanie zestawów upraszcza zarówno proces projektowania systemu jak i jego instalacji, minimalizując zagrożenie wystąpienia problemów wynikających z nieprawidłowego doboru sprzętu.

Zestawy zostały zoptymalizowane pod kątem ekonomicznego doboru obudów oraz zasilaczy sieciowych. Cena zestawu odpowiada sumie cen jego elementów składowych. Zestawy są wykorzystywane głównie w tzw. scenariuszu rozproszonym instalacji, w którym urządzenia kontrolujące przejście są zwykle montowane w jego pobliżu. Wariant rozproszony zapewnia dużą stabilność działania kontroli dostępu ze względu na podział instalacji na grupy od 1 do 4 drzwi obsługiwanych przez niezależne zestawy kontroli dostępu. Dodatkowo, w wariancie tym zwykle nie ma potrzeby stosowania przewodów o podwyższonych przekrojach, gdyż długości połączeń kablowych są relatywnie małe, co redukuje zarówno koszt użytych kabli jak i koszt ich rozprowadzenia.

open