Home News KSIĘGA GOŚCI W SYSTEMIE RACS 5
KSIĘGA GOŚCI W SYSTEMIE RACS 5
0

KSIĘGA GOŚCI W SYSTEMIE RACS 5

0
0

Oprogramowanie systemu RACS 5 rozszerzono o kolejny moduł programowy przeznaczony do obsługi gości.

Oprogramowanie systemu RACS 5 rozszerzono o kolejny moduł programowy przeznaczony do obsługi gości. Goście w systemie RACS 5 stanowią osobną kategorię użytkowników systemu i są obsługiwani na odmiennych, od innych użytkowników systemu zasadach. Proces obsługi gościa w systemie rozpoczyna się od zarejestrowania gościa w systemie przy pomocy tzw. Kreatora gościa. W ramach tego kreatora następuje wprowadzenie do systemu danych personalnych i innych, związanych z gościem a także utworzenie dla gościa identyfikatora o odpowiednich uprawnieniach. W przypadku, gdy odwiedzający był już wcześniej zarejestrowany w systemie, możliwe jest zaimportowanie jego danych osobowych, co niewątpliwie upraszcza obsługę wizyty wobec osób często odwiedzających dany obiekt. Po zakończeniu procesu rejestracji gościa dane przesyłane są do systemu i gość może rozpocząć wizytę. Identyfikator udostępniony gościowi posiada termin ważności po upływie, którego traci uprawnienia. Identyfikator może również tracić uprawnienia automatycznie z chwilą przejścia gościa przez wybrane przejście, wskazane w ustawieniach systemu, jako kończące wizytę gości. Opis wizyty zawiera pole przeznaczone na komentarz, w którym obsługa obiektu może odnotować dodatkowe okoliczności, które miały związek z wizytą. Oprogramowanie systemu umożliwia szczegółowe raportowanie wizyt. Raporty mogą być eksportowane do popularnych formatów dokumentów (PDF, DOCX, TXT, XLSX). Obsługa gości w systemie RACS 5 jest realizowana w ramach przeznaczonego do tego celu modułu programowego VISO o nazwie Księga gości, który jest oferowany, jako dodatkowy licencjonowany element oprogramowania systemu. Goście mogą być również obsługiwani w ramach standardowej, darmowej wersji systemu RACS 5, lecz w tym przypadku część funkcjonalności przeznaczonych do obsługi gości jest niedostępna a te, które są, wymagają większych kompetencji od operatora programu.

 

 

open