Home Aktualności Bądź mistrzem zarządzania projektami budowlanymi!
Bądź mistrzem zarządzania projektami budowlanymi!
0

Bądź mistrzem zarządzania projektami budowlanymi!

0
0

Politechnika Gdańska uruchamia kolejną edycję rocznych studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami budowlanymi”. Właśnie rozpoczął się nabór. W zajęciach można uczestniczyć on-line. Warto się spieszyć z zapisem, bo liczba miejsc jest ograniczona, a kolejność zgłoszeń będzie decydująca.

Politechnika Gdańska ma już za sobą trzy edycje podyplomowych studiów „Zarządzanie projektami budowlanymi”. Zadowolenie absolwentów oraz duże zainteresowanie tym kierunkiem sprawia, że uczelnia właśnie rozpoczęła rekrutację na kolejny rok.

– Celem tych studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji Project Managera lub skutecznego członka zespołu, realizującego budowlany projekt inwestycyjny – mówi prof. PG, dr hab. Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. – Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe, już pracujące, pragnące uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę, ale również tegoroczni absolwenci studiów I i II stopnia, którzy chcą wyróżnić się wśród innych kandydatów na rynku pracy.

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia i warsztaty w grupach, zajęcia w terenie oraz egzamin końcowy.

Jak przekonuje pomysłodawca tego kierunku, Karol Kalinowski, tematy zajęć są tak ułożone, by przeprowadzić słuchaczy chronologicznie przez cały proces realizacji inwestycji budowlanych.

– Jest to szansa, by poza teorią posłuchać także o problemach, które realnie mogą występować na budowie i o sposobach na ich rozwiązanie – tłumaczy Karol Kalinowski, który sam zbierał doświadczenie przy takich projektach, jak budowa obiektów olimpijskich w Londynie, Stadionu w Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności czy Muzeum II Wojny Światowej, a obecnie jest dyrektorem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. – Tematyka zajęć dotyczy zarówno kwestii czysto inżynierskich, technicznych, jak i kłopotów interpersonalnych w zespołach projektowych czy zagadnień prawniczych.

Czego można się nauczyć?

Program zawiera takie zagadnienia, jak zarządzanie projektem w fazie przygotowania, realizacji i eksploatacji obiektu, procedury udzielania zamówień publicznych i dokumentacji inwestycji budowlanej, ale także zarządzanie zmianami i ryzykiem projektu czy praktyczne aspekty i problemy z realizacją umów czy rozliczaniem kontraktów na roboty budowlane.

Poza tym studenci poznają specyfikę zarządzania projektami budowlanymi na przykładzie obiektów zabytkowych, kolejowych, drogowych, hydrotechnicznych, muzealnych i wystawienniczych. Poznają też czym jest zarządzania projektem z perspektywy inwestora, inżyniera kontraktu, projektanta, inżyniera projektu czy wreszcie wykonawcy robót budowlanych.

– Istotnym elementem studiów jest również prezentacja projektu budowlanego w aspekcie koordynacji międzybranżowej, czyli branż sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i ochrony cieplnej budynku oraz Building Information Modeling – podkreśla Karol Kalinowski. – Ale słuchacze sporo dowiedzą się też o komunikacji, PR, marketingu, promocji projektu budowlanego i roli lidera. Dodatkowo będą doskonalić umiejętności menadżerskie i poznają sposoby na budowanie zespołów w oparciu o metodologię FRIS.

Co ważne, elementem studiów są również zajęcia terenowe, dzięki którym studenci poznają zagadnienia związane z zarządzaniem projektem budowy konkretnego obiektu budowlanego, który będą zwiedzać.

Jak się zapisać?

Ze względu na pandemię, możliwa jest nauka w formie hybrydowej – w przypadku każdych zajęć można podjąć decyzję, czy uczestniczy się osobiście, czy zdalnie. Spotkania będą odbywały się w sali Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12. Zjazdy są raz lub dwa razy w miesiącu: w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 17.00.

– Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami podyplomowymi sprawuje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej – mówi  prof. PG, dr hab. Joanna Żukowska. – W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły studia wyższe: magisterskie, inżynierskie lub licencjackie – przede wszystkim kierunki budownictwo, inżynieria środowiska, prawo, ekonomia, marketing, finanse i zarządzanie.

Studia będą trwały dwa semestry. Ich start przewidziano na marzec tego roku. Łącznie w planach jest 176 godzin zajęć.

Rekrutacja prowadzona jest poprzez stronę http://rekrutacja.pg.edu.pl/. Szczegółowy opis tego kierunku znajduje się pod linkiem https://wilis.pg.edu.pl/studenci/studia-podyplomowe. Liczba miejsc jest ograniczona. Co ważne, przy naborze na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

– Serdecznie zapraszamy nowych słuchaczy. Pozytywne opinie naszych absolwentów i dobra energia, jaką można było wyczuć podczas poprzednich edycji, przekonuje nas, że warto do nas zapraszać kolejnych specjalistów z tej branży – zaznacza prof. PG, dr hab. Joanna Żukowska.

open