Home News CO SŁYCHAĆ NA DK 81?
CO SŁYCHAĆ NA DK 81?
0

CO SŁYCHAĆ NA DK 81?

0
0

Konsorcjum, którego liderem jest sopocka firma NDI prowadzi prace przy rozbudowie jednej z ważniejszych tras komunikacyjnych na Górnym Śląsku tj. drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej. Jednym z jej elementów są nowe bezkolizyjne węzły drogowe, które pozwolą upłynnić ruch, zwiększając także bezpieczeństwo.

Na budowie trwają prace praktycznie w każdej z branż. Zakończony został pierwszy etap przebudowy gazociągu średniego ciśnienia gs315 i gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gw350; przebudowa sieci ciepłowniczej 2×400/560 wraz z demontażem starej napowietrznej sieci, a także przebudowy linii wysokiego napięcia 110kV.

Jest już gotowy pierwszy odcinek tunelu osłonowego magistrali wodociągowej o niebagatelnym przekroju 1800 mm, który wykonywany jest metodą mikrotunelingu. Pod drogą krajową trwają przewierty dla kolejnych sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej. Trwają także prace na zlewni D1 i D6 kanalizacji deszczowej oraz budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego.

Przebudowywane są sieci teletechniczne i elektroenergetyczne SN i nN własności Tauron i KWK Murcki-Staszic. Trwają prace przy siedmiu wiaduktach oraz pod murami oporowymi. Gotowe są przyczółki wiaduktu W-6, przyczółki i podpory pośrednie wiaduktu W-7. Zakończono wykonanie wgłębnego wzmocnienia podłoża pod fundamentami obiektów W-2, W-3, W-4, W-6, W-7 i pod murami oporowymi M1 i M2.

– Metoda wykonywania wzmocnień jest nowatorska na polskim rynku – mówi dyrektor projektu NDI Adam Owsiany. Polega ona na wgłębnym wzmocnieniu podłoża poprzez wykonanie paneli z gruntobetonu, metodą wgłębnego mieszania gruntu. Do wzmocnień  wykorzystywane jest urządzenie tzw. trencher, który umożliwia wykonanie paneli nawet do 19 metrów głębokości. W Katowicach wzmacniamy podłoże gruntowe do głębokości 9 metrów. Urządzenie zbudowane jest z gąsienicowego nośnika z przytwierdzonym mieczem roboczym wraz z łańcuchem o zamkniętej pętli, z umieszczonymi na nim zębami tnąco-mieszającymi. Po pogrążeniu mieszadła w grunt, jego struktura jest niszczona przy jednoczesnym podawaniu spoiwa, które po wymieszaniu z podłożem gruntowym tworzy jednorodną zhomogenizowaną strukturę cementowo-gruntową, czyli panel o wymiarach zgodnych z założonymi w dokumentacji projektowej. Powstałe panele charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami wytrzymałościowymi i mniejszą ściśliwością niż otaczający je grunt.

Na pozostałych wiaduktach tj. W-2, W-3 i W-4 kontynuowane są roboty żelbetowe na fundamentach i podporach obiektów. W najbliższym czasie generalny wykonawca czyli firma NDI planuje rozpocząć montaż  łożysk na obiektach W6 i W7, montaż belek prefabrykowanych typu T na ustroju nośnym wiaduktu W-7, budowę fundamentów obiektu W-1, a także przebudowę magistralnej sieci wodociągowej DN1200mm na odcinku od węzła połączeniowego W1 do węzła połączeniowego W2.

– Zdajemy sobie sprawę, że przy tak dużym zakresie prac konieczne jest wprowadzenie czasowych zmian, które wiąże się z przejściowymi niedogodnościami – ale jest to niezbędne, żeby docelowo odczuć zasadniczą poprawę sytuacji. Dzięki oddzieleniu ruchu tranzytowego od wewnątrzmiejskiego będzie się jeździło płynniej, bez zatorów. Dlatego prosimy katowiczan i mieszkańców metropolii o wyrozumiałość i cierpliwość w tej sprawie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i przypomina, że to największa inwestycja drogowa w Katowicach od czasu budowy tunelu pod katowickim rondem, która podniosła znacząco komfort podróżowania przez Śródmieście Katowic.

 Zakres prac przy projekcie „Rozbudowa Drogi Krajowej 81 od Węzła Autostrady A4 z DK 86 do budowanego Węzła z ulicą Armii Krajowej – Etap I” obejmuje min:

– rozbudowę i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86),
– rozbudowę odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81),
– rozbudowę starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty,
– budowę węzła drogowego na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty),
– rozbudowę węzła drogowego Kolista,
– przebudowę odcinków ul. Kolista i ul. Karolinki w ramach realizowanych węzłów,
– budowę łącznic:
a)    (relacji Siewierz – Skoczów),
b)    (relacji Skoczów – Siewierz),
c)    (relacji Tychy-Skoczów),
d)    (relacji Skoczów – Tychy),
e)    (relacji Skoczów-Mysłowice, zjazd z drogi krajowej nr 81 na ul. 73 Pułku Piechoty),
f)     (relacji Mysłowice – Siewierz/Skoczów),
g)    (relacji Tychy – Mysłowice),
h)    (relacji Siewierz – Mysłowice),
i)     (relacji Mysłowice-Tychy),
– rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Karolinki – Kolista,
– budowę przepustów drogowych,
– budowę zjazdów,
– budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów) W-1, W-2, W-3, W-4, W-6, W-7,
– przebudowę podziemnych przejść dla pieszych (T-5a i T-5b),
– przebudowę przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą,
– przebudowę przepustu na Potoku Bolina,
– budowę ogrodzeń,
– przebudowę ekranów akustycznych,
– budowę kanału technologicznego z monitoringiem wizyjnym,
– budowę kanalizacji deszczowej wraz z pompownią,
– przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi:
– wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń,
– wykonanie zieleni drogowej,

open