Home Builder Awards OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2018 – PIOTR OLGIERD KORYCKI PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. WDROŻEŃ, PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.
OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2018 – PIOTR OLGIERD KORYCKI PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. WDROŻEŃ, PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.
0

OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2018 – PIOTR OLGIERD KORYCKI PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. WDROŻEŃ, PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.

0
0

Na początku bieżącego roku nagrodziliśmy liderów rynku budowlanego za ich sukcesy w 2018 roku. Wszyscy tegoroczni laureaci mogą pochwalić się osiągnięciami, które wypracowały zespoły kompetentnych i zaangażowanych pracowników zarządzane przez najlepszych managerów – Osobowości Branży 2018! W niniejszym numerze kontynuujemy prezentację laureatów tego prestiżowego wyróżnienia.

Piotr Olgierd Korycki urodził się w Warszawie. Ukończył Politechnikę Warszawską. Od wczesnych lat życia zawodowego jest skoncentrowany na problematyce lekkiej obudowy. Zajmuje się takimi zagadnieniami, jak m.in.: wdrażanie wyrobów budowlanych do obrotu oraz stosowania, współpraca z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą oraz wparcie techniczne. Ponadto jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej oraz prezentacji na konferencjach naukowych poświęconych tematyce lekkiej obudowy.

W maju 2018 r. został powołany przez Walne Zgromadzenie na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

Od ponad 11 lat związany jest z firmą PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. jako Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrożeń. Firma jest największym polskim producentem stalowych pokryć dachowych i elewacji. Dostosowując swoją ofertę do wymogów architektów oraz oczekiwań klientów, każdego roku rozszerza asortyment oferowanych wyrobów budowlanych. O pozycji lidera świadczy kilkudziesięcioprocentowy udział materiałów oferowanych przez firmę w łącznej sprzedaży na rynku polskim oraz liczne nagrody i wyróżnienia.

Wyrastał w rodzinie o tradycjach patriotycznych oraz inżynierskich. Dziadek – absolwent Politechniki w Berlinie o specjalizacji drogi i mosty, ojciec – pracownik naukowy, jeden ze współtwórców polskiej szkoły lekkiej obudowy. Nie pozostało to bez wpływu na to, że przykłada wiele wagi nie tylko do spraw technicznych rozwoju wyrobu budowlanego, ale także do tzw. patriotyzmu technicznego, tj. do propagowania polskiej myśli technicznej oraz polskich wyrobów budowlanych w kraju i za granicą.

Hołduje zasadom „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą” oraz, jak mawiali starożytni, dum spiro, spero – póki oddycham, nie tracę nadziei.

open