Home IT&BIM BIM ŚRODKIEM DO CELU
BIM ŚRODKIEM DO CELU
0

BIM ŚRODKIEM DO CELU

0
0

Podstawy wypracowane na rynku brytyjskim w postaci norm oraz procedur zostały zaadaptowane wewnątrz międzynarodowych norm ISO19650 i będą stanowiły podstawy standaryzacji obowiązującej w Polsce (oczywiście po dostosowaniu ich poprzez wewnętrzny załącznik krajowy).

Michał Zając
BIM Implementation Manager
Graitec Polska

W maju 2011 r. rząd w Wielkiej Brytanii opublikował strategię mówiącą o celu, jakim jest obniżenie kosztów w sektorze budownictwa o 20% do 2016 roku. Aby umożliwić wprowadzenie tej strategii w życie, strony starające się o wygranie przetargu są zobowiązane do prowadzenia procesu z wykorzystaniem założeń BIM Level 2. Wszystkie projekty powstają na bazie pełnej współpracy międzybranżowej (przy czym każda informacja, dokumentacja, dane dotyczące projektu i aktywów są przekazywane w formie elektronicznej).

Okazuje się, że w ciągu zaledwie 7 lat 74% rynku pracuje i wykorzystuje BIM w swojej codziennej pracy. W związku z wymaganiami stosowania BIM Level 2. na rynku brytyjskim powstała potrzeba państwowej certyfikacji firm działających na rynku budowlanym. Odpowiadając na oczekiwania rynku, Graitec posiada możliwości oraz doświadczenie w certyfikacji BIM Level 2. we współpracy z organizacją BRE.

Cel
BIM niesie za sobą olbrzymie możliwości dla wszystkich stron chcących korzystać z tej metodologii. Podstawowym pytaniem, które zadaję każdej firmie chcącej pracować lub korzystać z BIM, jest „Co chcecie Państwo uzyskać, stosując na danym projekcie BIM?”. Oczywiście odpowiedzi różnią się ze względu na stronę procesu i padają przykładowe stwierdzenia: uniknięcia błędów w dokumentacji, braku kolizji międzybranżowych, terminowości realizacji prac, przyspieszania powtarzalnych procesów projektowych, lepszej możliwości opisania przedmiotu zamówienia oraz komunikacji, ustandaryzowanego obiegu dokumentacji. Niezależnie od tego, po której stronie procesu się znajdujemy i jakich innych korzyści dopatrujemy się w BIM, jesteśmy je w stanie w różny sposób adresować. Narzędzia oraz procedury ułatwiają i standaryzują projekty z wykorzystaniem BIM. Ostatecznie sprowadza się to do lepszej jakości produkowanej dokumentacji oraz zawarcia dedykowanej treści geometrycznej lub niegeometrycznej w modelu BIM celem jej dalszego wykorzystania.

Różne podejście
W krajach, w których świadomość wykorzystania i stosowania BIM w procesach inwestycyjnych znajduje się w początkowej fazie, często zauważa się 2 rodzaje podejścia: narzędziowe (narzędzia BIM, aplikacje) oraz procesowe (standardy BIM, normy, procedury, zarządzanie jakością).

W pierwszej kolejności adaptowane są narzędzia. Dlaczego? Ponieważ są najatrakcyjniejsze wizualnie, kosztują niemałe pieniądze, więc obiecują większą jakość i już na etapie wykorzystania takiego oprogramowania korzyści zauważalne są dosłownie gołym okiem (np. kolizje). Dzięki temu otrzymujemy mylną wizję wszystkiego, co musimy wiedzieć, by pracować z wykorzystaniem pełni korzyści płynących z BIM. Strony podejmują się projektu, oczekując zysków, natomiast z uwagi na brak procedur współpracy projekt ponosi porażkę, ponieważ nie występują wewnętrze standardy wymiany plików, sposobów jej akceptacji i weryfikacji czy też choćby jednolite struktury folderowe.

W podejściu procesowym natomiast prym wiodą ponad wszystko procedury i procesy, niezwykle istotne aspekty poprawnego projektu BIM. Omawiają one wszystkie zagadnienia związane z poziomem szczegółowości informacji dostarczonej inwestorowi na różnych etapach projektu, zapewniają procedury weryfikacji, wyjaśniają reguły tworzenia oraz dostarczania modeli i dokumentacji do inwestora.

Bardzo liczne analizy oraz badania dotyczące poziomów adaptacji BIM na całym świecie pokazują te same problemy odnośnie do projektów pilotażowych, które przyniosły porażki, niezadowolenie i zniechęcenie organizacjom podejmującym się takiego wyzwania. Dlaczego? Jednym z bardzo istotnych czynników jest brak zbalansowania pomiędzy strukturą organizacyjną projektu, podejścia narzędziowego oraz podejścia procesowego. W przypadku zbytniego entuzjazmu po stronie narzędziowej pojawiają się problemy natury organizacyjnej, a w momencie zbytniego skupienia się na samych oczekiwaniach i procesach ujawniają się ograniczenia narzędziowe.

W projekcie BIM potrzebna jest równowaga pomiędzy tymi podejściami, dlatego też tak ważna już na początkowym etapie jest ocena tego, „do czego użyjemy BIM w danym projekcie” i dotyczy to zarówno inwestora, wykonawcy, jak i projektanta. W przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie z sukcesem poprowadzić projektu.

Wdrożenie BIM
Poprawne wdrożenie jest gwarantowane dzięki umiejętnemu dostosowaniu kompetencji narzędziowych i merytorycznych uczestników projektu BIM oraz ustandaryzowaniu procedur projektu realizowanego z wykorzystaniem BIM. Podstawą jest rozpoznanie struktury organizacyjnej projektu, zapoznanie się ze wszystkimi stronami procesu. W zależności od tego, czy współpracujemy z inwestorem, wykonawcą czy projektantem, potrzeby i wyzwania będą różne. Inwestor, niezależnie czy prywatny, czy publiczny, oczekuje minimalizacji błędów projektowych i wykonawczych oraz bardzo dużego stopnia optymalizacji kosztów względem założonego/dostępnego budżetu. Wykonawca z kolei będzie chciał otrzymać dokumentację na takim poziomie, by dobrze oszacować koszt realizacji. Projektant natomiast poszukuje maksymalnego skrócenia czasu, jaki musi poświęcić na realizację projektu.

We wszystkich wymienionych obszarach każda ze stron posiada niezaprzeczalne zyski, dlatego tak ważne jest dostosowanie najoptymalniej skomponowanego wdrożenia do określonych wymagań. Należy zwrócić uwagę na standaryzację wewnętrzną, poziom potrzebnej informacji (zarówno geometrycznej, jak i niegeometrycznej), biblioteki komponentów (obiektów 3D), procedury obiegu dokumentacji w strukturze projektu – CDE, umiejętność wykorzystania dokumentacji BIM, kompetencje merytoryczne BIM, umiejętność opracowania wspólnych standardów BIM projektu oraz procedury bezpieczeństwa.

GRAITEC BIMUP
Jesteśmy największym w Europie (i trzecim na świecie) Partnerem Autodesk. Pierwotnym developerem oprogramowania Autodesk Robot (jeszcze jako Robobat), Autodesk Advance Steel. Działamy globalnie poprzez sieć ponad 48 oddziałów na całym świecie. Posiadamy przeszło 550 pracowników, w tym 100 programistów, cały czas rozwijających nasze narzędzia pod kątem oczekiwań rynku i naszych klientów.

Zrealizowaliśmy ponad 1000 implementacji BIM i posiadamy przeszło 10 lat doświadczenia we wdrożeniach oraz implementacjach na rynku brytyjskim, głównie BIM Level 2. Aktywnie wspieramy procesy legislacyjne na poziomie rządowym w krajach takich jak UK, Francja, Włochy, Czechy, Słowacja. Jesteśmy developerem własnych rozwiązań BIM w postaci Advance Design, BIM Designers, PowerPack for Revit. Posiadamy własną technologię wdrożeń BIM na potrzeby certyfikacji – System BIMUp.

System BIMUp opracowany przez Graitec Group jest produktem globalnym. Stanowi odpowiedź na wszelkie oczekiwania narzędziowe oraz procesowe dla projektów realizowanych z wykorzystaniem metodologii BIM. Dzięki systemowi BIMUp mamy możliwość podnosić kompetencje organizacji starających się o otrzymanie certyfikacji BIM Level 2.

W obszarze narzędziowym opieramy się na sprawdzonych rozwiązaniach Autodesk, ale także wykorzystujemy własne rozwiązania, takie jak linie produktów PowerPack, utworzonych specjalnie, by automatyzować i przyspieszać codzienną pracę projektantów. Numeracja, kodowanie, generacja arkuszy oraz kart mieszkań to tylko przykłady, w których narzędzia Graitec zapewniają ograniczenie czasu poświęcanego na te procesy nawet o 90%. W obszarze rozwiązań dedykowanych konstruktorom posiadamy autorskie rozwiązanie Advance Design oraz kalkulatory i narzędzia służące proceduralnemu generowaniu zbrojenia – BIM Designers.

ADVANCE BIM DESIGNERS
Jako jedyny partner na rynku adresujemy problematykę prawidłowego zarządzania projektem BIM na obszarze praktycznego przygotowywania i szkolenia z wykorzystania każdego rodzaju dokumentacji BIM, ale także posiadamy własne rozwiązania softwareowe EDMS – Graitec CABINET, które obsługuje najbardziej zaawansowane procedury BIM wykorzystujące zarówno procesy kontroli, komunikacji, weryfikacji, jak i akceptacji dokumentacji w obszarach WIP oraz całego obiegu CDE (Common Data Environment) zgodnie z wymogami zawartymi w ISO19650.

open