Home Builder Science WPŁYW OBCIAŻENIA PODWIESZONEGO ZA POMOCA ŁACZNIKÓW JEDNOSTRONNYCH NA NOSNOSC PŁYT WARSTWOWYCH
WPŁYW OBCIAŻENIA PODWIESZONEGO ZA POMOCA ŁACZNIKÓW JEDNOSTRONNYCH NA NOSNOSC PŁYT WARSTWOWYCH
0

WPŁYW OBCIAŻENIA PODWIESZONEGO ZA POMOCA ŁACZNIKÓW JEDNOSTRONNYCH NA NOSNOSC PŁYT WARSTWOWYCH

0
0

W artykule zaprezentowano wyniki badan doświadczalnych przedstawiające wpływ podwieszenia obciążenia zewnętrznego do rozciąganej okładziny płyty warstwowej na nośność tych płyt. Podwieszenie zostało zrealizowane za pomocą łączników jednostronnych (ang. blind rivets), wykorzystano w tym celu nity rozchylne BulbTite.

Płyty warstwowe są gotowymi elementami obudowy obiektów budowlanych o przeznaczeniu przemysłowym, usługowym, usługowo-handlowym i nie tylko. Składają się z cienkich okładzin i grubego rdzenia. Okładziny wykonane są z materiału o wysokiej wytrzymałości (stal, aluminium), a rdzeń z materiału o niskiej wytrzymałości, lecz bardzo dobrej termoizolacyjności (pianka poliuretanowa, wełna mineralna, styropian). Podstawowa funkcja płyt warstwowych jest przenoszenie obciążenia zewnętrznego na konstrukcje wsporczą oraz zapewnienie odpowiedniej izolacyjności termicznej obiektowi budowlanemu. W przypadku obciążeń są to zazwyczaj oddziaływania klimatyczne
ustalane zgodnie z Eurokodem 1 [1, 2]. Wymagany poziom termoizolacyjności ustalany jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [3].


Całość dostępna w wersji cyfrowej na Builder Science

open