Home Builder Science AWARIE I DIAGNOSTYKA ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH
AWARIE I DIAGNOSTYKA ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH
0

AWARIE I DIAGNOSTYKA ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH

0
0

Drogi są obiektami liniowymi, ich uszkodzenia mają więc inny charakter niż pojawiające się w typowych obiektach kubaturowych lub inżynierskich.

W celu oceny powstałych uszkodzeń nawierzchni asfaltowych, zarówno nowych, jak i remontowanych, powinna być stosowana odpowiednia ich diagnostyka.

Drogi jako obiekty inżynierskie liniowe, posadowione na podłożu gruntowym naturalnym lub sztucznym, nie są zaliczane do obiektów narażonych na uszkodzenia katastroficzne. Nie oznacza to jednak że nie ulegają uszkodzeniom w czasie eksploatacji. Najczęściej są to uszkodzenia nawierzchni, asfaltowych lub betonowych. W artykule przedstawiono najczęściej występujące uszkodzenia nawierzchni asfaltowych, które wpływają na ograniczenie założonego na etapie projektowania okresu ich trwałości.

CZYTAJ DALEJ >>

open