Home News ROZPATRYWANIE SPRAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ORAZ NADZORU BUDOWLANEGO W CZASIE EPIDEMII
ROZPATRYWANIE SPRAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ORAZ NADZORU BUDOWLANEGO W CZASIE EPIDEMII
0

ROZPATRYWANIE SPRAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ORAZ NADZORU BUDOWLANEGO W CZASIE EPIDEMII

0
0

Rozpatrywanie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w czasie epidemii – komunikat MR. Wiceminister rozwoju Robert Nowicki zwrócił się do Wojewodów oraz Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego o umożliwienie klientom składania podań w formie elektronicznej.

– Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wymaga ograniczenia osobistych kontaktów z klientami. Organy Nadzoru Budowlanego powinny dostosować tryb rozpatrywania spraw do aktualnej sytuacji. Dlatego zalecam umożliwienie klientom składania wszelkich podań za pomocą poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formie skanów – mówi Robert Nowicki, wiceminister rozwoju.

Tak złożone podania będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych, na co obywatel będzie miał 14 dni po zakończeniu stanu epidemii. W tym czasie organy powinny dokonać analizy złożonej elektronicznie dokumentacji, tak by móc załatwić sprawę możliwie szybko, po dostarczeniu wymaganych oryginałów.

Działanie to może dotyczyć większości procedur, a w szczególności:

·        wydania pozwolenia na budowę,

·        wydania pozwolenia na rozbiórkę,

·        zmiany pozwolenia na budowę,

·        przeniesienia pozwolenia na budowę,

·        zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,

·        zgłoszenia rozbiórki,

·        zgłoszenia z projektem,

·        zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bez robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

·        zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

·        zawiadomienia o zakończeniu budowy,

·        wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Zachęcamy zatem obywateli do wnoszenia wszelkich podań zarówno przez ePUAP, jak i pocztę elektroniczną.

Jak załatwić sprawy urzędowe przez ePUAP bez wychodzenia z domu? Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap

open