Home News ALUPROF WALCZY Z WIRUSEM I WSPIERA BOHATERÓW
ALUPROF WALCZY Z WIRUSEM I WSPIERA BOHATERÓW
0

ALUPROF WALCZY Z WIRUSEM I WSPIERA BOHATERÓW

0
0

Przystosowując się do obecnej sytuacji i chcąc zagwarantować wymagane wsparcie obecnym i przyszłym klientom, wszystkie działy ALUPROF zajmujące się obsługą interesantów pracują na bieżąco. Firma wdrożyła odpowiednie procedury, zachowując zalecane środki ostrożności, mające zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Producent systemów aluminiowych z Bielska-Białej idzie jednak krok dalej — wspiera finansowo placówki medyczne, produkuje 12 tys. przyłbic i przekazuje inne środki ochrony dla szpitali.

Grupa Kęty i jej największe spółki zależne ALUPROF oraz Alupol Packaging przeznaczą w sumie  600 tys. zł na pomoc placówkom medycznym w walce z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Po 200 tys. zł otrzymały jednoimienny szpital zakaźny w Tychach oraz Bielskie Pogotowie Ratunkowe.

Bezpośrednie wsparcie finansowe od ALUPROF otrzymały: szpital Wojewódzki i szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, szpital Wojewódzki w Opolu, szpital powiatowy w Chrzanowie oraz Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie. Przekazana pomoc finansowa umożliwi zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów oraz pozwoli wesprzeć działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie pandemii.

– Mamy nadzieję, że przekazane przez nas środki przyczynią się do wsparcia najpilniejszych potrzeb szpitali. Wierzymy, że działając wspólnie, uda się opanować pandemię i minimalizować jej skutki – komentuje Tomasz Grela , prezes zarządu ALUPROF .

Dlatego ALUPROF ustala dodatkowe zasady asysty w zakresie zakupu środków ochronnych pierwszej potrzeby dla personelu okolicznych szpitali. Tego typu pomoc otrzymał już Śląski Szpital w Cieszynie , do którego ALUPROF przekazał 2000 tys  sztuk maseczek ochronnych dla personelu, dzięki którym walka z pandemią koronawirusa będzie bezpieczniejsza dla lekarzy.

Produkcja przyłbic
Mając do dyspozycji nowoczesny park maszynowy i zaawansowaną technologię a także opierając się na wiedzy i doświadczeniu pracowników, w zakładzie  ALUPROF w Goleszowie rozpoczęła się  produkcja przyłbic ochronnych na większą skalę, by tym samym wesprzeć najbardziej potrzebujące placówki medyczne w całym kraju. Wcześniej  w zakładzie ALUPROF w Bielsku-Białej została uruchomiona produkcja  przyłbic  na drukarce  3D,  odpowiadając tym samym na potrzeby zabezpieczenia pracowników firmy, szczególnie narażonych na kontakt z innymi ludźmi, np. podczas przyjmowania dostaw na magazyn.

Ponadto w ramach działań wewnętrznych, firma wprowadziła szereg procedur bezpieczeństwa i środków zapobiegawczych w centrali, zakładach produkcyjnych i spółkach zależnych. Wprowadzono tam gdzie to możliwe system pracy home office. Wszystkim pracownikom  zapewniono środki do dezynfekcji rąk oraz stanowisk pracy, umożliwiono pomiar temperatury, wprowadzono  opryski dezynfekcyjne części wspólnych w biurach i na halach produkcyjnych, jednostki organizacyjne podzielono także na strefy bezpieczeństwa mające na celu ograniczenie kontaktów między pracownikami do niezbędnego minimum.

Walka z wirusem
ALUPROF podkreśla także wagę działań, które sami możemy i powinniśmy podejmować, by zmniejszyć zagrożenie epidemiologiczne. Jeśli możemy — zostańmy w domu! Dbajmy szczególnie o zasady higieny, poprzez częste mycie rąk (przez co najmniej 20 sekund), starajmy się nie dotykać okolic twarzy i ograniczmy do minimum kontakty z postronnymi osobami. Ważna jest również troska i wsparcie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, czyli w szczególności osób starszych. Jeśli mieliśmy kontakt z osobą zarażoną — niezwłocznie skontaktujmy się z odpowiednią stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

open