Home News MASA DICKBESCHICHTUNG 2K+ MARKI BOSTIK DO HYDROIZOLACJI PIONOWEJ – SOLIDNE WSPARCIE U PODSTAW
MASA DICKBESCHICHTUNG 2K+ MARKI BOSTIK DO HYDROIZOLACJI PIONOWEJ – SOLIDNE WSPARCIE U PODSTAW
0

MASA DICKBESCHICHTUNG 2K+ MARKI BOSTIK DO HYDROIZOLACJI PIONOWEJ – SOLIDNE WSPARCIE U PODSTAW

0
0

Zarówno budynek mieszkalny, jak i użytkowy powinien opierać się na solidnych podstawach. Niestety takie elementy konstrukcyjne, jak płyty fundamentowe, mury oporowe, piwnice czy garaże podziemne są nieustannie narażone na negatywne działanie wody opadowej i gruntowej, które mogą je osłabiać. Sposobem na uniknięcie problemów z wilgocią jest wykonanie izolacji poziomych i pionowych z użyciem powłokowej masy bitumicznej Dickbeschichtung 2K+ marki Bostik.

Wielu z nas zdaje sobie sprawę z faktu, że wilgoć ma destrukcyjny wpływ na konstrukcję budynków. Mowa tutaj zarówno o opadach atmosferycznych, jak i o wodach gruntowych, które mogą wnikać w ściany i fundamenty, przyczyniając się do obniżenia termoizolacyjności budynku, rozwoju pleśni, a na-wet osłabienia lub całkowitego zniszczenia części przegród. Z tych właśnie względów tak ważna i ko-nieczna jest zewnętrzna hydroizolacja części podziemnych domu oraz przestrzeni, bezpośrednio stykają-cych się z gruntem (np. tarasów, cokołów i słupów). Masa bitumiczna Dickbeschichtung 2K+ to produkt, który doskonale zabezpieczy wszystkie te miejsca przed działaniem wilgoci, a do tego pomoże zamost-kować rysy. Co więcej, ta innowacyjna, dwukomponentowa zaprawa marki Bostik z pewnością przy-padnie do gustu wielbicielom trwałych, a zarazem błyskawicznych rozwiązań, ponieważ niezwykle szyb-ko staje się ona odporna na wodę. W praktyce oznacza to, że już po 2 godzinach od aplikacji masy Dick-beschichtung 2K+ można zasypać podziemne elementy konstrukcji, a po 2 kolejnych być pewnym, że nawet intensywne opady deszczu nie zaszkodzą fundamentom czy tarasowi. Dodatkowym atutem za-prawy marki Bostik jest fakt, że może być ona stosowana aż do 3 metrów głębokości, a nakładać ją można na dwa różne sposoby – ręcznie, za pomocą szpachli lub kielni, a także mechanicznie.

Preparat do zadań specjalnych
Wykonanie odpornej hydroizolacji pionowej i poziomej podziemnych części budynku to niezwykle ważny etap podczas budowy domu, dlatego też musi być przeprowadzony z użyciem najwyższej jakości prepa-ratów oraz z zachowaniem wszelkich standardów sztuki budowlanej. Dickbeschichtung 2K+ marki Bostik, czyli dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa zaprawa z włóknami gwarantuje stworzenie sku-tecznej ochrony przed szkodliwym działaniem wody. Produkt ten stosować można na zewnątrz na róż-nego rodzaju podłożach mineralnych, takich jak beton, tynk, jastrych, cegła, cegła wapienno-piaskowa, pustaki, beton komórkowy czy tynk wodoszczelny itp., a dodatkowo sprawdzi się również w przypadku ocieplania budynków do połączeń z płytami styropianowymi lub XPS. Co więcej, Dickbeschichtung 2K+ marki Bostik posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do suchych, jak i lekko wilgotnych po-wierzchni. Wszystko to czyni z niego produkt niezwykle uniwersalny i dostosowany do większości no-wobudowanych obiektów.

Warto pokreślić również, że ta wysokiej klasy masa bitumiczna jest bardzo prosta w przygotowaniu i aplikacji. Aby uzyskać jednorodną i pozbawioną grudek zaprawę należy połączyć ze sobą oba kompo-nenty, dodając składnik proszkowy do zamieszanego wcześniej składnika płynnego i mieszać całość przez 2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem. Czas obróbki wynosi około 2 godzin w temperaturze 20°C, co zwykle wystarcza do nałożenia produktu i skutecznego zabezpieczenia fundamentu, muru bądź tarasu przed działaniem wód opadowych i gruntowych.

 

open