Home News WYTYCZNE DO PRACY NA BUDOWACH ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19
WYTYCZNE DO PRACY NA BUDOWACH ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19
0

WYTYCZNE DO PRACY NA BUDOWACH ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19

0
0

Wytyczne do pracy na budowach związane z epidemią Covid-19 – Gdzie szukać informacji?

W chwili obecnej (10 kwietnia 2020 r.) zasady wykonywania pracy na budowach w związku z COVID-19 wynikają z:

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 566, z późn. zm. – dalej jako „Rozporządzenie”)
  2. wytycznych (nieformalnych) przedstawionych przez GDDKiA – jako jedną z najważniejszych instytucji zajmujących się publicznymi inwestycjami budowlanymi w Polsce.

Z wyżej wskazanego Rozporządzenia wynika obowiązek zakładu pracy zapewnienia (§ 9 ust. 7 pkt. 3 Rozporządzenia):

  1. osobom zatrudnionym – niezależnie od podstawy zatrudnienia – rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, oraz
  2. odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m.

Obowiązki powyższe dotyczą każdego zakładu pracy (w tym także firm z branży budowlanej.

Kwestia co należy rozumieć pod pojęciem „stanowiska pracy” nie została uregulowana w Rozporządzeniu – na szczęście dla wykonawców, GDDKiA przedstawiła (i podtrzymuje) stanowisko, iż: „Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez „stanowisko pracy” rozumie się przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Nowe rozporządzenie z 31 marca br. umożliwia wykonywanie pracy w zespołach przy zachowaniu odpowiedniej ochrony pracowników” (dostępne na stronie internetowej GDDKiA). Tym samym, wymóg odległości co najmniej 1,5 m dotyczy odległości pomiędzy poszczególnymi zespołami pracowników na budowie.

Dodatkowo, w przypadku firm budowlanych warto zwrócić uwagę na fakt, iż:

  1. jeśli chodzi o hotele robotnicze (miejsca zakwaterowania pracowników firmy budowlane) – warto pamiętać, iż hotele takie nie są objęte zakazem działalności, jako usługi polegające na zapewnieniu miejsca zakwaterowania dla osób, w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych (§ 9 ust. 1 pkt. 2 lit. c) Rozporządzenia),
  2. w przypadku transportu pracowników do i z placu budowy – trzeba pamiętać, iż chociaż taki transport jest dozwolony, to w przypadku samochodów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących (§ 18 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia).

Przemysław Wierzbicki
Adwokat/Partner
Lider praktyki zamówień publicznych w Kancelarii KKLW

open