Home Builder Science O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
0

O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

0
0

Rozwój współczesnego budownictwa, architektury i planowania urbanistycznego zależy w ogromnej mierze od badań naukowych. Rada Naukowa „Buildera” przekonuje, jak istotna jest rola nauki w budownictwie i architekturze oraz wskazuje, jakie są kierunki tego rozwoju i jakie wiążą się z nim wyzwania.

prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki
Prodziekan ds. ogólnych
Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Katedra Budownictwa Ogólnego
Członek Rady Programowej i Rady Recenzentów miesięcznika „Builder”

Dynamicznie zmieniające się otoczenie wymusza dużą elastyczność metod wspierających zarządzanie oraz pracę w czasie rzeczywistym. Rozwiązaniem tego typu zagadnień są zaawansowane metaheurystyki – techniki bazujące na metodach sztucznej inteligencji.

Aktualnie prowadzone prace badawcze dotyczą modelowania przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem narzędzi sztucznej inteligencji. Krótkie terminy wykonania, konkurencja, ograniczenia w sferze transportu oraz magazynowania materiałów wymuszają perfekcyjne planowanie i harmonogramowanie zarówno w sferze bezpośrednio związanej z realizacją budowy, jak i z jej otoczeniem: transportu, zapewnienia ciągłości prac grup roboczych oraz sprzętu, składowania materiałów i prefabrykatów itd. Są one powiązane oraz bezpośrednio zależne. Naukowe – optymalne rozwiązanie każdego z wymienionych zagadnień prowadzi do bardzo skomplikowanych modeli i trudnych (NP-zupełnych) zagadnień optymalizacyjnych. Tym bardziej, że w praktyce są to zagadnienia wielokryterialne i zazwyczaj przeciwstawne, jak np. koszt oraz czas (skracanie czasu realizacji powoduje zazwyczaj zwiększenie kosztów). Ponadto dynamicznie zmieniające się otoczenie wymusza dużą elastyczność metod wspierających zarządzanie oraz pracę w czasie rzeczywistym. Do rozwiązywania tego typu zagadnień stosowane są zaawansowane metaheurystyki – techniki bazujące na metodach sztucznej inteligencji. Szczególne zagadnienia, nad którymi pracujemy, dotyczą doskonalenia metod sprzężeń czasowych, w szczególności zastosowania teorii szeregowania zadań, optymalizacji zależności czasowo-kosztowych z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych, Tabu Search i in., harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z rozmytymi czasami wykonania zadań, optymalne planowanie przedsięwzięć budowlanych z zależnościami typu czas/koszt/zasoby i inne.

open