Home Aktualności BUDIMEX ROZPOCZYNA BUDOWĘ S5 MIĘDZY OSTRÓDĄ A GRUDZIĄDZEM
BUDIMEX ROZPOCZYNA BUDOWĘ S5 MIĘDZY OSTRÓDĄ A GRUDZIĄDZEM
0

BUDIMEX ROZPOCZYNA BUDOWĘ S5 MIĘDZY OSTRÓDĄ A GRUDZIĄDZEM

0
0

28.04.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy w woj. warmińsko-mazurskim.

Wartość umowy: 165 603 607,00 zł netto. Droga będzie objęta pięcioletnią gwarancją. Termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Budowa drogi S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy obejmie odcinek o długości ok. 5 km. W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy. Przebudowane zostaną drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt.

Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz – Ostróda i stanowić będzie element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód – zachód.

open