Home Builder Science BADANIE MMA
BADANIE MMA
0

BADANIE MMA

0
0

Mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) są materiałami powszechnie stosowanymi w warstwach konstrukcji nawierzchni. Aby odpowiednio spełniały swoje zadanie, muszą przejść szereg badań oraz posiadać odpowiednie właściwości, z których najważniejsza jest wytrzymałość.

Wytrzymałość i trwałość mieszanki mineralno-asfaltowej zależy od wielu czynników [1], [2], [3]: składu mieszanki, stopnia zagęszczenia, temperatury, czasu i wielkości obciążenia. W drogownictwie istotnym parametrem stosowanym w ocenie nośności nawierzchni jest moduł sztywności zależny głównie od warunków, w jakich się go określa (temperatura badania, czas trwania obciążenia). W niskich temperaturach wartość modułu MMA jest wysoka, a materiał „pracuje” sprężyście, natomiast w wysokich temperaturach wartość modułu jest niska, a materiał wykazuje cechy lepko-sprężyste. Popularną i powszechnie stosowaną w ocenie cech materiałowych jest metoda zginania belek – dynamicznie lub statycznie.

 

Całość artykułu do pobrania >> POBIERZ <<

open