Home News PORTA DRZWI przekształcona w spółkę akcyjną
PORTA DRZWI przekształcona  w spółkę akcyjną
0

PORTA DRZWI przekształcona w spółkę akcyjną

0
0

Porta KMI Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. uległa przekształceniu w spółkę PORTA KMI POLAND spółka akcyjna. Zmiana jest jednym z etapów realizacji strategii biznesowej PORTA DRZWI.

Uprzejmie informujemy, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w dniu 4 kwietnia 2020 r. nastąpiło przekształcenie formy prawnej spółki: Porta KMI Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bolszewie w spółkę: PORTA KMI POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838758. Wszystkie pozostałe dane, w tym dane teleadresowe, NIP i REGON pozostają bez zmian.

Równocześnie informujemy, że w związku z przekształceniem skład Zarządu Spółki nie zmienia się, a PORTA KMI POLAND spółka akcyjna, jako bezpośredni kontynuator działalności gospodarczej prowadzonej przez Porta KMI Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., pozostaje stroną wszystkich zawartych dotąd umów i porozumień.

Pragniemy podkreślić, iż zmiana osobowości prawnej PORTA DRZWI jest kolejnym etapem realizowanych przez Zarząd celów strategii biznesowej firmy. Otwiera ona przed spółką nowe możliwości rozwoju, w tym możliwość emisji akcji w przypadku podjęcia decyzji o wejściu na giełdę papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, wspierających ekspansję i strategię firmy na rynkach zagranicznych.

Dołożymy wszelkich starań, by zarówno nasi partnerzy biznesowi, jak i klienci nie odczuli niedogodności związanych z powyższą zmianą.

open