Home News Prace na DK81/86 prawie na półmetku !
Prace na DK81/86 prawie na półmetku !
0

Prace na DK81/86 prawie na półmetku !

0
0

Za nami już 40 procent prac na budowie jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w kraju. Prace przy rozbudowie Drogi Krajowej 81 od węzła autostrady A4 z drogą krajową 86 do rozbudowywanego węzła DK 81 z 86 (etap I) – prowadzi konsorcjum, którego liderem jest sopocka firma NDI. Jednym z elementów inwestycji są nowe bezkolizyjne węzły drogowe, które pozwolą upłynnić ruch, zwiększając także bezpieczeństwo.

Dzięki inwestycji nastąpi oddzieleniu ruchu tranzytowego od wewnątrzmiejskiego, dlatego po jej zakończeniu będzie się jeździło płynniej, bez zatorów. To największa inwestycja drogowa w Katowicach od czasu budowy tunelu pod katowickim rondem, która podniosła znacząco komfort podróżowania przez Śródmieście Katowic. Podobnie będzie na Giszowcu, choć dziś jeszcze obserwujemy w tym miejscu zaawansowane prace budowlane, które powodują zmiany w organizacji ruchu. Dlatego dziękujemy katowiczanom i mieszkańców metropolii za wyrozumiałość i cierpliwość w tej sprawie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i zaznacza, że poprawę odczujemy już w tym roku, kiedy ponownie dostępny będzie zjazd z autostrady A4 w kierunku Tychów na drogę krajową nr 86.

DK 86 to jedna z najczęściej użytkowanych dróg w Polsce. Przed rozpoczęciem przebudowy przejeżdżało nią codziennie około 55 000 pojazdów. Inwestycja powstająca na rzecz Miasta Katowice polega na rozbudowie i przebudowie odcinka ul. Pszczyńskiej (DK-86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK-81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drogowego na przecięciu DK-86 (ul. Pszczyńska) z DK-81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbudowie węzła drogowego Kolista oraz przebudowie odcinka ul. Kolista i ul. Karolinki.

Po przebudowie powstaną tutaj dwa węzły drogowe: Węzeł Giszowiec, który będzie rozprowadzał ruch tranzytowy w kierunku Tychów i Skoczowa, jeśli chodzi o stronę południową, a na północ w kierunku Łodzi i Gdańska – mówi Tomasz Kawalec kierownik Budowy z firmy NDI. Jeśli chodzi o węzeł obecnie istniejący, zostanie on rozbudowany i będzie służył do rozprowadzania ruchu lokalnego dla dzielnicy Giszowiec i Kopalni Murcki.

Aktualnie prowadzone są prace bitumiczne.  Powstają też nasypy i konstrukcje drogi.  Na odcinku drogi krajowej DK81 układana jest warstwa podbudowy zasadniczej oraz krawężniki, a następnie kładzione będą warstwy bitumiczne. Na czterech obiektach inżynierskich trwają prace wykończeniowe takie jak: montaż krawężników i montaż kotew talerzowych, kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych. Trwają również zasypki przyczółków obiektów mostowych oraz budowa muru oporowego pomiędzy obiektami inżynierskimi W2 i W3.

Trwa przebudowa sieci magistrali wodociągowej DN1200mm, sieci teletechnicznych, zostały przebudowane sieci gazowe, sieci ciepłownicze, sieci wysokiego napięcia 110kV oraz średniego i niskiego napięcia.

Prace na tym terenie wymagają doskonałej logistyki oraz skoordynowania, ponieważ toczą się w mocno zurbanizowanej części miasta. Wykonawca często natrafia na niezinwentaryzowane i nieoznaczone na planach kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego, co z kolei powoduje konieczność ich przeprojektowywania i przebudowania, by umożliwić prowadzenie robót.

Pracujemy w pobliżu ogromnego osiedla Giszowiec, mieszkańcom którego musimy zapewnić dostęp do przystanków komunikacji miejskiej, czy przejście przez teren budowy – mówi Tomasz Kawalec kierownik budowy z firmy NDI. Wprowadziliśmy tymczasową organizację ruchu. W najbliższej przyszłości planujemy dokończyć budowę jezdni zachodniej ulicy Pszczyńskiej (drogi krajowej 86) i z końcem roku chcielibyśmy przełożyć ruch na nowo wybudowaną jezdnie zachodnią oraz obiekty inżynierskie tak by móc rozpocząć prace na drugiej jezdni.

Liczby budowy:

Stal – 1460 ton stali zostanie wykorzystanych w trakcie budowy (już wbudowano 60%)

Beton – 14 500 m3 tyle betonu zostanie wykorzystane w trakcie budowy (wbudowano już 60%)

Masa – 82 000 ton zostanie wykorzystanych do robot bitumicznych

Konstrukcja nośna obiektu W2 składa się z dźwigarów stalowych o ciężarze 283 ton (zamontowano połowę w ramach I etapu robót)

Konstrukcja nośna obiektu W3 składa się z dźwigarów stalowych o ciężarze 495 ton (zamontowano połowę w ramach I etapu robót)

Konstrukcja nośna obiektu W4 składa się z 45 prefabrykowanych belek żelbetowych sprężonych typu T30 (zamontowano 22szt. dla jezdni zachodnich)

Konstrukcja nośna obiektu W7 składa się z 36 prefabrykowanych belek żelbetowych sprężonych typu T27 (zamontowano wszystkie)

Koszt inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego 210 mln zł – to dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


mat. pras. NDI

open