Home Materiały i Technologie NIE TYLKO KONTROLA DOSTEPU
NIE TYLKO KONTROLA DOSTEPU
0

NIE TYLKO KONTROLA DOSTEPU

0
0

Wybierając dla obiektu rozwiązanie z zakresu zarządzania infrastrukturą budynkową, warto rozważyć propozycję wdrożenia systemu RACS 5 firmy Roger. Systemu uwzględniającego z jednej strony polską specyfikę funkcjonowania, z możliwością  dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika, a jednocześnie spełniającego wszystkie światowe standardy.

Współcześnie budowane obiekty to nie tylko mury. Bez nowoczesnego wyposażenia technicznego nawet najbardziej nowatorskie rozwiązania archi-tektoniczne są tylko pustymi przestrzeniami. Infrastruktura techniczna to nie tylko sieci energetyczne, teleinformatyczne, instalacje hydrauliczne, kanalizacyjne, wentylacyjne czy grzewcze i klimatyzacyjne. Do tego do-chodzą systemy związane z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą budynkową. By tym wszystkim sprawnie administrować, nie-zbędne jest posiadanie systemu informatycznego (sprzętu i oprogramowania), który pozwala na objęcie kontrolą wszystkich kluczowych elementów w całym obiekcie.

Wybór właściwego rozwiązania to strategiczna decyzja, którą trzeba podjąć zwykle już na etapie projektowania dla nowych obiektów, często nie znając jeszcze wymagań ich przyszłych użytkowników. Inaczej jest w przypadku już istniejących obiektów. Tu zwykle mamy do czynienia z koniecznością integracji funkcjonujących na nich systemów i instalacji.

Taka integracja wielu systemów to nie tylko łatwość zarządzania, ale i realne oszczędności dla inwestorów, użytkowników czy administratorów zarządzających obiektem.

Na rynku można znaleźć co najmniej kilka opcji spełniających stawiane wymagania znanych firm. Wśród nich jest także polskie, rodzime rozwiązanie – system kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 firmy Roger.

System został wprowadzony na rynek w 2016 roku – początkowo jako system kontroli dostępu, wzbogacany następnie kolejnymi funkcjonalnościami i dostosowywany do najnowszych technologii, dostępnych rozwiązań technicznych oraz rosnących wymagań użytkowników. Został zaprojektowany i nadal jest rozwijany przez własny zespół polskich inżynierów i programistów.

Funkcjonalność

RACS 5 pracuje w środowisku Micro-soft Windows w architekturze klient – serwer z wykorzystaniem bazy danych oraz silnika Microsoft SQL, z rozproszoną logiką w oparciu o zaprojektowane i produkowane również w Polsce kontrolery, czytniki, panele kontrolne oraz inne urządzenia współpracujące z systemem. Jest przystosowany do obsługi także systemów rozproszonych. Może być wdrożony zarówno na pojedynczym budynku-biurowcu, jak i na ich zespole.

Aktualnie dostępna wersja 5.6 oferuje w zakresie funkcjonalnym między innymi, oprócz standardowych funkcjonalności, no-we, wykraczające poza elektroniczną kontrolę dostępu:

■ elektroniczną kontrolę ruchu osób i mienia ruchomego w budynku (np. monitorowanie oraz sterowanie obiegiem wyposażenia, w tym kluczy);

■ elektroniczną kontrolę ruchu osób i mienia ruchomego w budynku (np. monitorowanie oraz sterowanie obiegiem wyposażenia, w tym kluczy);

■ obsługę automatyki budynkowej;

■ integrację z systemami alarmowym i zabezpieczeń technicznych – System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Video Surveillance System (VSS)/CCTV, Sygnalizacja Alarmu Pożarowe-go (SAP);

■ obsługę parkingów;

■ kontrolę dostępu do skrytek oraz szafek;

■ rejestrację czasu pracy i obecności (RCP);

■ zarządzanie dostępem do wind;

■ możliwość integracji z innymi systemami i rozwiązaniami firm trzecich, takimi jak – RCP, ERP, LPR/ANPR, BMS, SMS, VSS, SSWiN, systemy hotelowe, parkingowe – natywnie lub poprzez API/SDK;

■ dostosowanie do nieobsługiwanych aktualnie potrzeb użytkownika.

System może być zarządzany zarówno poprzez aplikację zainstalowaną na stacji roboczej MS Windows, webową przez przeglądarkę, jak i zgodnie z najnowszymi trendami: mobilną. Poza wizualizacją stanu systemu ma także rozbudowane mechanizmy diagnostyczne, monitorowania i raportowania o jego stanie, również powiadamiania oraz alarmowania poprzez e-mail i SMS.

W najbliższym czasie przewidywane jest umożliwienie obsługi zarówno systemu, jak i zdalnych lokalizacji poprzez chmurę.

W zakresie sprzętowym wykorzystywane są najnowsze technologie przewodowe i bezprzewodowe (w tym mobilne: radiowe – BLE, NFC, optyczne – QR) pozwalające na stosowanie rozwiązań dostosowanych tak do uwarunkowań danego obiektu, jak i wymagań inwestora/użytkownika. W ramach oferty sprzętowej dostępne są czytniki wewnętrzne i zewnętrzne, w tym także biometryczne (linii papilarnych).

Przykładowe obszary zastosowań to:
■ przewodowa kontrola dostępu po LAN/ WAN;
■ bezprzewodowa kontrola dostępu (Assa Abloy, Roger);
■ kontrola dostępu do wind: KONE, Schindler i innych uznanych producentów;
■ kontrola dostępu do wind klasycznych z przyciskami;
■ kontrola dostępu do szafek;
■ kontrola dostępu do kluczy;
■ kontrola dostępu do wyposażenia;
■ kontrola dostępu do automatyki;
■ kontrola dostępu do parkingów;
■ kontrola dostępu i automatyka do pokoju hotelowego;
■ automatyka budynkowa;
■ zarządzanie depozytorami kluczy Roger.

Szczegółowe opisy możliwości poszczególnych funkcjonalności/modułów/podsystemów dostępne są na naszej stronie firmowej www.roger.pl. Na stronie tej znajduje się także aktualna lista wspieranych rozwiązań firm trzecich.

Elastyczność
Jak każdy liczący się na rynku system, można go dostosowywać do aktualnych potrzeb inwestora/użytkownika. Tak w momencie projektowania lub instalacji, jak i w czasie eksploatacji, zarówno pod względem wielkości czy skali w odniesieniu do ilości obsługiwanych urządzeń lub przejść, jak i użytkowników. Pozwala to między innymi na stopniowe, etapowe wdrażanie czy rozbudowę systemu w miarę potrzeb i możliwości budżetowych inwestora lub właściciela.

Także od strony zarządzania RACS 5 charakteryzuje się dużą elastycznością. Możliwość podziału systemu na dowolne partycje (wydzielone, niezależne strefy obiektu) pozwala miedzy innymi na rozdzielenie czy wydzielenie funkcji administracyjnych dla każdej ze stref i przydzielenie im odpowiednich uprawnień. Dzięki temu właściciel albo administrator obiektu może np. kontrolować lub monitorować i zarządzać centralnie zasobami fizycznymi systemu, natomiast od strony użytkowej – funkcjonalnej uprawnienia poszczególnych użytkowników można przekazać administratorom lub użytkownikom danej partycji. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w sytuacji, kiedy inwestor czy właściciel nie wie, jak obiekt będzie ostatecznie podzielony i wykorzystywany przez użytkowników końcowych. Jest również przydatne w czasie codziennej eksploatacji przy zmieniających się wymaganiach odnośnie do zarządzania i podziału dane-go obiektu.

Bezpieczeństwo inwestycji
Wybierając system RACS 5, dostajemy bezpieczeństwo inwestycji poprzez możliwość dostosowania systemu do wymogów użytkowników końcowych bez ich znajomości na etapie projektowania i instalacji oraz w czasie eksploatacji. Otrzymuje-my również gwarancję stabilności sprawdzonego i ciągle rozwijanego rozwiązania ze wsparciem technicznym producenta na każdym etapie (projekt/wdrożenie/eksploatacja) na miejscu lub zdalnie (tak w Polsce, jak i na świecie). Utrzymywana jest na bieżąco zgodność z obowiązującymi uregulowaniami normatywno-prawnymi. Dla użytkowników poprzedniej wersji systemu – RACS 4 przewidziana jest ścieżka migracji do najnowszej wersji systemu RACS 5 poprzez wymianę i uaktualnienie oprogramowania wewnętrznego zgodnych urządzeń.

Działy rozwoju i wsparcia technicznego zapewniają:
■ wsparcie dla najnowszych technologii oraz dostępnych rozwiązań;
■ wsparcie techniczne dla projektantów oraz instalatorów i użytkowników końcowych;
■ szkolenia użytkowe i projektowo- -instalacyjne;
■ opracowanie oraz wdrożenie dodatkowych funkcjonalności i/lub integracji w ramach dostępnych rozwiązań.

W dobie ciągłego zagrożenia cyberatakami oraz zapewnienia zgodności z RODO zadbano również o bezpieczeństwo pracy systemu poprzez:

Fot. arch. Roger

Czytniki zbliżeniowe MIFARE, linia wzornicza Quadrus

■ obsługę standardu MIFARE, w tym MIFARE Plus i MIFARE DESFire EV1;
■ systemowy programator kart MIFARE;
■ szyfrowaną komunikację serwer – kontroler (AES128CBC);
■ szyfrowaną komunikację na magistrali RS485 (własny protokół z funkcją szyfrowania CBC);
■ szyfrowaną identyfikację mobilną (BLE/ NFC/QR);
■ programowalne uprawnienia operatorów programu;
■ rejestrację czynności operatorów;
■ rejestrację sesji aktywności operatorów;
■ autoryzację operatorów za pośrednictwem usługi Active Directory;
■ wymuszenie ustawienia hasła przy pierwszym uruchomieniu;
■ zabezpieczenie przed podmianą urządzenia;
■ losowanie użytkowników do kontroli na przejściu;
■ awaryjne sterowanie przejściami.

Nasze rozwiązania zostały wdrożone nie tylko w Polsce – także w Europie oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Z powodzeniem funkcjonują na wielu prestiżowych obiektach typu biurowce klasy A, budynki przemysłowe, obiekty sportowe, hotele, budynki użyteczności publicznej, uczelnie wyższe, jednostki penitencjarne i wojskowe, między innymi:

■ CJSC Renault Russia w Moskwie;
■ Europejskie Centrum Stolarki Drutex w Bytowie;
■ Equal Business Park B w Krakowie;
■ Equal Business Park C w Krakowie;
■ Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
■ Carbon Tower we Wrocławiu;
■ Diamentum Office we Wrocławiu;
■ Stadion Energa w Gdańsku;
■ Warsaw Spire w Warszawie

Stanowisko dozoru systemu RACS 5

Wybierając rozwiązanie dla obiektu, war-to więc rozważyć propozycję wdrożenia systemu RACS 5. Systemu, dla którego wsparcie jest na miejscu, w języku polskim, a nie gdzieś „w świecie” i w języku obcym. Systemu uwzględniającego z jednej strony polską specyfikę funkcjonowania, z możliwością dostosowania do indywidualnych po-trzeb użytkownika, a jednocześnie spełniającego uznane standardy światowe.

Źródło: Bezp. Inf. ROGER.


 

open