Home Architecture Design PERVIA – woda dla natury. Nawierzchnie wodoprzepuszczalne od CEMEX
PERVIA – woda dla natury. Nawierzchnie wodoprzepuszczalne od CEMEX
0

PERVIA – woda dla natury. Nawierzchnie wodoprzepuszczalne od CEMEX

0
0

Betony PERVIA to specjalistyczne rozwiązanie dla budowy trwałych i wodoprzepuszczalnych nawierzchni, zapewniające przesiąkanie wody deszczowej bez odprowadzania jej do kanalizacji deszczowo-burzowej. Umożliwiają swobodny przepływ wody do gruntu, dzięki specjalnie zaprojektowanemu składowi i unikalnej strukturze sieci połączonych ze sobą pustek.

Nieprzepuszczalne nawierzchnie w miastach oraz systemy kanalizacji deszczowej, który odprowadzają wodę deszczową do rzek, przyczyniają się do niewłaściwego nawodnienia gruntu. Ścisła zabudowa miejska i zmniejszenie terenów „zielonych” sprawia, że cenne zasoby wodne są bezpowrotnie tracone.

Aby ograniczyć niekorzystne dla środowiska naturalnego zjawiska, CEMEX stworzył nowoczesne rozwiązanie dedykowane budownictwu miejskiemu. Rodzina betonów wodoprzepuszczalnych PERVIA to betony jamiste, zwane również betonami drenażowymi. Ten typ produktu charakteryzuje wysoka przepuszczalność wody do gruntu, możliwa dzięki systemowi pustek powietrznych. Struktura nawierzchni PERVIA jest zbliżona do luźno wysypanego, przepuszczalnego dla wody kruszywa, a jednocześnie wytrzymała jak standardowego betonu.

Betony jamiste PERVIA pozytywnie oddziałują na bilans wodny w miastach oraz ograniczają wyzwania związane z powodziami błyskawicznymi.

PERVIA jest dostępna w dwóch rodzajach. PERVIA classic, stosowana jako podbudowa, co daje wodoprzepuszczalną, równą̨ i wytrzymałą podstawę dla wykonania nawierzchni z materiałów takich jak poliuretan czy kostka betonowa oraz PERVIA path, stosowana jako wodoprzepuszczalna nawierzchnia, pozwalającą znacząco zredukować obszary spływu wód deszczowych na terenach zurbanizowanych i ograniczyć ilość opadów trafiających do kanalizacji deszczowej. PERVIA path może być stosowana w budowie alejek, ścieżek, skwerów, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych dla rowerów, a także stref rekreacyjnych i przestrzenni aktywnego wypoczynku, jak również przy budowie zielonych dachów i na podbudowę tarasów.

Korzyści z zastosowania betonów PERVIA to:

  • Zmniejszenie niekorzystnych skutków silnych opadów deszczu w mieście bez konieczności inwestycji w bardziej wydajne sieci kanalizacyjne.
  • Odciążenie obecnych kanałów deszczowych.
  • Zapobieganie powstawaniu kałuż i zastoisk wody.
  • Ograniczenie negatywnych skutków suszy i ulewnych deszczy dzięki zatrzymaniu wód deszczowych w gruncie.
  • Pozytywny wpływ na otaczającą roślinność dzięki lepszemu zaopatrzeniu w wodę części podziemnych.
open