Home Builder Awards Polski Herkules 2020 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – Polski Herkules 2020
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – Polski Herkules 2020
0

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – Polski Herkules 2020

0
0

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej. Członek PAN oraz międzynarodowy specjalista z zakresu mostownictwa i mechaniki budowli, promotor nauki oraz łączenia jej ze światem biznesu, od 2019 r. rektor Politechniki Gdańskiej.

LIDER AKADEMICKI, CENIONY PEDAGOG,
PROMOTOR INTEGRACJI NAUKI Z BIZNESEM

Prof. Krzysztof Wilde – członek PAN oraz międzynarodowy specjalista z zakresu mostownictwa i mechaniki budowli, promotor nauki oraz łączenia jej ze światem biznesu, od 2019 r. rektor Politechniki Gdańskiej.  Przez całą swoją karierę związany z budownictwem i modelowaniem konstrukcji inżynierskich. Jego projekty badawcze wniosły istotny wkład w rozwój polskiej diagnostyki konstrukcji budowlanych i aerodynamiki mostów. Równolegle jest cenionym przez studentów pedagogiem oraz liderem akademickim.  Zanim w 2019 r. został rektorem PG, najwyżej sklasyfikowanej technicznej uczelni badawczej w Polsce w konkursie MNiSW, trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej  i Środowiska PG. Międzynarodowe doświadczenie zbierał m.in. na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego uczelni. Jest autorem lub współautorem  ponad 200 publikacji i czterech patentów.  W swojej pracy jako rektor i naukowiec kieruje się przede wszystkim nieustępliwością i chęcią działania, aktywnie wspierając rozwój studentów oraz młodych naukowców.

open