Home Komentarze Bezpieczeństwo ponad wszystko
Bezpieczeństwo ponad wszystko
0

Bezpieczeństwo ponad wszystko

0
0

Choć aktualnie aż 75% krajowego rynku fotowoltaicznego stanowią mikroinstalacje, należy oczekiwać, że zaawansowanych i większych powierzchniowo projektów w najbliższych latach będzie tylko przybywać. To rodzi pytanie o wagę, jaką przykłada się w Polsce do bezpieczeństwa instalacji PV. Komentuje MARIUSZ WILK, Country Manager IBC SOLAR Polska.

W IBC SOLAR od prawie 40 lat wprowadzamy innowacyjne produkty w dziedzinie fotowoltaiki na globalny rynek. Wspierani przez pracowników w 14 lokalizacjach na całym świecie oraz sieć 1000 Partnerów Premium, mamy na swoim koncie ponad pięć gigawatów mocy zainstalowanej. Wśród naszych najważniejszych projektów w Polsce warto zwrócić uwagę m.in. na instalację fotowoltaiczną na budynku Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi z 2014 roku czy na uruchomioną w grudniu 2020 miejską elektrownię słoneczną na dachach wysokościowców w Poznaniu. Spotkaliśmy się tam przede wszystkim z wymogiem bezpieczeństwa, zarówno w rozumieniu fizycznym, jak i ekonomicznym.

Inwestorzy w Polsce zaczynają być świadomi stosowanych rozwiązań oraz wykluczać oferty, w których kwestia kalkulacji statyki budynku i wytrzymałości montowanych komponentów pozostaje niejasna. Coraz częściej – śladem wzorców niemieckich, gdzie systemy PV podlegają przepisom prawa budowlanego – inwestor słusznie zwraca uwagę nie tylko na montowane panele, ale przede wszystkim na konstrukcję, która ma je stabilizować. Ta jest dla instalacji tym, czym fundament dla domu. Niewłaściwie dobrane elementy powodują drgania, które w konsekwencji prowadzą do mikropęknięć w ogniwach i spadku wydajności całej instalacji. Pamiętajmy, że fotowoltaika jest montowana z myślą o pracy przez kolejne 20–30 lat. Możemy, a nawet powinniśmy oczekiwać od dostawcy pełnej kalkulacji wytrzymałości mechanicznej zarówno profili nośnych, jak i poszczególnych elementów: klem, mocowań oraz paneli, które mają ustabilizować.

W IBC SOLAR każdy komponent PV, zanim zostanie włączony do naszej oferty, podlega surowym testom sprawdzającym jego działanie zarówno osobno, jak i w połączeniu z konstrukcjami montażowymi, czyli tak, jak będzie instalowany na dachu. Dedykowaliśmy temu celowi całe laboratorium fotowoltaiczne. Dlaczego to ważne? Nie każdy moduł zachowa się tak samo w połączeniu z daną klemą czy profilem montażowym. Dzięki testom klient otrzymuje dokładną informację, w jakim stopniu są obciążone poszczególne elementy. Analogicznie w przypadku systemu balastowego należy wziąć pod uwagę narożne, skrajne i wewnętrzne strefy dachu, dla których przecież ilość balastu drastycznie się zmienia.

A co w przypadku, gdy nośność dachu nie pozwala na montaż typowego systemu balastowego? Opracowaliśmy technologię pozwalającą na instalację projektu PV na dachach płaskich, wykorzystując bezinwazyjną, pozbawioną dodatkowych obciążeń konstrukcję montażową. Takie rozwiązanie zostało zastosowane podczas realizowanej przez nas inwestycji na osiedlu Winogrady w Poznaniu i pozwala na zagospodarowanie dachów o nośności poniżej 20 kg/m2.

W Polsce już ponad 450 tys. prosumentów korzysta z energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Na fali rosnącego zainteresowania OZE w naszym kraju warto poddać pod dyskusję zagadnienie instalacji fotowoltaicznych jako elementów konstrukcji budynku i wynikających z tego konsekwencji. W zachodnich krajach systemy oraz komponenty PV od dawna podlegają normom prawa budowlanego. W żaden sposób nie hamuje to rozwoju fotowoltaiki, a bezsprzecznie poprawia bezpieczeństwo zarówno użytkujących instalację PV, jak i tych, którzy przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych mogą się z nią zderzyć.


MARIUSZ WILK
Jako Country Manager w IBC SOLAR odpowiada za rozwój biznesu i kluczowe, długo­falowe projekty. Dysponuje praktyczną wiedzą oraz doświadczeniem popartym szeregiem szkoleń branżowych z zakresu charakterystyki branży budowlanej i grzew­czej, segmentu OZE z naciskiem na pompy ciepła oraz technicznych aspektów systemów fotowoltaicznych. Brał udział m.in. w realizacji projektu dedykowanej kon­strukcji montażowej dla skomplikowanej instalacji PV na dachach kompleksu 17-piętrowych budynków w Poznaniu.

Fot. arch. IBC SOLAR Polska

open