Home News CEMEX Polska opublikował Deklarację Środowiskową za 2020 rok
CEMEX Polska opublikował Deklarację Środowiskową za 2020 rok
0

CEMEX Polska opublikował Deklarację Środowiskową za 2020 rok

0
0

EMAS to prestiżowy unijny system ekozarządzania i audytu, który skupia organizacje działające w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. CEMEX Polska uczestniczy w systemie od 2011 roku i z tej okazji już po raz dziesiąty udostępnia Deklarację Środowiskową, która w tym roku obejmuje wszystkie zakłady cementowe firmy.

CEMEX Polska jest czołowym producentem cementu, betonu i kruszyw, który swoją działalność prowadzi na obszarze całego kraju. Postępowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym skuteczne wdrażanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym i dążenie do neutralności klimatycznej to kluczowe elementy strategii biznesowej firmy. Mając na uwadze zapewnienie najwyższych standardów środowiskowych od 2011 roku CEMEX utrzymuje wpis do rejestru systemu ekozarządzania i audytu EMAS, w którym obecnie wyróżnionych jest zaledwie 67 organizacji w całej Polsce.

Wraz z początkiem września ukazała się Deklaracja Środowiskowa, którą firma CEMEX corocznie wydaje w związku z uczestnictwem w systemie EMAS. Publikacja jest elementem komunikacji z interesariuszami, w przejrzysty sposób prezentuje działalność firmy, pokazując wpływ zakładów CEMEX na najbliższe sąsiedztwo oraz jest dowodem spełnienia europejskich wymogów w zakresie zarządzania środowiskowego.

W tym roku po raz pierwszy mamy przyjemność udostępnić Państwu Deklarację Środowiskową dla wszystkich naszych zakładów cementowych – mówi Monika Wosik, Dyrektor Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska. – Do dotychczas objętych systemem EMAS – Cementowni Chełm i Przemiałowni Gdynia dołączyła świeżo zmodernizowana Cementownia w Rudnikach k. Częstochowy. To dla nas ważny krok na drodze do doskonałości nie tylko w obszarze zarządzania środowiskowego, ale również w budowaniu relacji z sąsiadującymi społecznościami – dodaje.

W Deklaracji Środowiskowej CEMEX opisał zarówno podjęte jak i planowane działania mające na celu ograniczenie negatywnego oraz wzmocnienie pozytywnego wpływu swojej działalności na środowisko.  Firma jest mocno zaangażowana w działania na rzecz ochrony klimatu, dlatego w publikacji szerzej opisano również inicjatywy i zobowiązania w ramach korporacyjnej strategii „Future in Action”, która ma doprowadzić spółkę w 2050 roku do neutralności klimatycznej. Spełnienie tych ambitnych planów będzie możliwe dzięki wdrożeniu i realizacji planu redukcji dwutlenku węgla w zakładach cementowych i całym łańcuchu dostaw. W ramach projektu w bieżącym roku CEMEX wprowadził na rynek rodzinę niskoemisyjnych produktów: betonów oraz cementów Vertua®, o obniżonym śladzie węglowym, które pozwalają klientom realizować własne cele klimatyczne.

Szeroko rozumiana ochrona środowiska jest jednym z kluczowych elementów działań firmy CEMEX skierowanych do jej pracowników i ich rodzin, a także społeczności lokalnych mieszkających w

sąsiedztwie zakładów. W deklaracji nie zabrakło więc opisów projektów prowadzonych przez firmę na rzecz ochrony bioróżnorodności, takich jak monitoring chronionego gatunku pustułek czy utworzenie ścieżki edukacyjnej w nieczynnym kamieniołomie Lipówka, poprzez które CEMEX pragnie pokazać bogactwo i wartość otaczającej przyrody i zachęcić do jej aktywnej ochrony. Ponadto w Deklaracji

zawarte są również informacje dot. działań edukacyjnych w postaci kampanii, konkursów i zajęć przyrodniczych mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej. CEMEX zaprasza do zapoznania się z publikacją, która dostępna jest na stronie internetowej https://www.cemex.pl/zarzadzanie-wplywem-na-srodowisko.aspx

open