Home News ZAPROJEKTUJ NAJLEPSZY DOM STUDENCKI!
ZAPROJEKTUJ NAJLEPSZY DOM STUDENCKI!
0

ZAPROJEKTUJ NAJLEPSZY DOM STUDENCKI!

0
0

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Architektów Polskich, oraz Oddziałem Warszawskim SARP, ogłasza konkurs architektoniczno-urbanistyczny, na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, dla inwestycji pod nazwą „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”, realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Opracowanie konkursowe musi być zrealizowane na określonym terenie, z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego zawartych w Materiałach do konkursu. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy i realizacyjny tj. na podstawie którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji inwestycji. Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie i pełnym zakresie, oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu konkursu. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno- przestrzenne muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Uniwersytetu Warszawskiego co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie i Materiałach do konkursu, oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych.

Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji. Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

Termin składania opracowań konkursowych: 17.12.2018r.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

 

 

open