Home Aktualności SPiUG podpisało umowę o rozwoju polskiej gospodarki wodorowej
SPiUG podpisało umowę o rozwoju polskiej gospodarki wodorowej
0

SPiUG podpisało umowę o rozwoju polskiej gospodarki wodorowej

0
0

Z inicjatywy Ministra Klimatu i Środowiska – Michała Kurtyki – przedstawiciele administracji rządowej, biznesu oraz nauki podpisali 14 października 2021 r. w Warszawie „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polska”. To ważne wydarzenie dla całej branży grzewczej w Polsce.

Zawarcie umowy przez Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (w skrócie SPiUG) jest kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r., dotyczącego nawiązania partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej i zawarcia umowy sektorowej na wodór. Polska, jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu przez Komisję Europejską w lipcu 2020 r. „Strategii Wodorowej na rzecz Europy neutralnej dla klimatu” zawarła porozumienie sektorowe w sprawie rozwoju gospodarki wodorowej.

Co to oznacza w praktyce? Wykorzystanie technologii wodorowych pozwoli Polsce uczestniczyć w cywilizacyjnym wyzwaniu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wodór może niemal natychmiast przyczynić się do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Samo wprowadzenie 20 procent wodoru do sieci gazu ziemnego zmniejszyłoby emisję CO₂ o około 7 procent – ​​rok po roku.  Warto również podkreślić, że Polska jest piątym producentem wodoru na świecie i trzecim w Unii Europejskiej.

– Nowoczesna technologia gazowych kotłów kondensacyjnych pozwala na wykorzystanie mieszanek gazu z udziałem do 20% wodoru. Rozwiązania te pasują zarówno do nowo wybudowanych budynków, jak i budynków poddawanych renowacji, a jednocześnie pozwalają na optymalne wykorzystanie istniejącej już infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej gazu nawet po stosunkowo niewielkiej modernizacji. Branża grzewcza opracowuje szeroką gamę produktów z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych, które będą działać w zasilaniu 100% wodorem – co dotyczy zarówno ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej, co będzie wymagało odpowiedniej infrastruktury. Na rynku są już obecnie ogniwa paliwowe, które są w stanie funkcjonować w zasilaniu 100% wodorem – mówi Janusz Starościk, prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Do porozumienia przystąpiło 138 podmiotów reprezentujących różne sektory gospodarki, w tym również SPIUG.

open