Home Aktualności FORUM RUSZTOWANIOWE
FORUM RUSZTOWANIOWE
0

FORUM RUSZTOWANIOWE

0
0

Z przyjemnością informujemy, że 7 września 2019 r. w Spalicach i Wrocławiu odbyło się FORUM RUSZTOWANIOWE zorganizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań przy współudziale Partnera Merytorycznego i Gospodarza zarazem – firmy telka SA.

Tegoroczne wydarzenie rozpoczęła część pokazowa. Uczestnicy obejrzeli pokaz firmy 3M na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej oraz niebezpieczeństw wynikających z tzw. szoku wiszenia. Następnie przedstawiciele firmy GEDA pokazali i omówili sposób kotwienia urządzeń transportu bliskiego, a zwieńczeniem terenowej części Forum był pokaz zorganizowany przez Gospodarza – firmę telka SA przy współpracy ze Służbami Ratowniczymi z Oleśnicy. Pokazowa demonstracja ewakuacji z rusztowania odbyła się na specjalnie do tego celu wzniesionej konstrukcji,
a obecni mogli przekonać się, że zastosowanie schodni zamiast pionu komunikacyjnego to nie tylko zwiększenie wygody użytkowania, ale również znaczące skrócenie czasu ewakuacji z rusztowania,
i w konsekwencji możliwość uratowania życia poszkodowanemu.

Druga część wydarzenia odbyła się we Wrocławiu i miała charakter uroczystej konferencji, podczas której rozstrzygnięta została VII edycja Konkursu Rusztowanie Roku, objęta patronatem Głównego Inspektora Pracy. Kapituła złożona z niezależnych ekspertów przyznała I miejsce ex aequo i nagrodę Złotego Kuplunga firmom Multiserwis Sp. z o.o. za rusztowanie do transportu zbiorników do budynku maszynowni w Elektrowni Turów oraz Peri Polska Sp. z o.o. za wózek technologiczny do robót powierzchniowych na obiekcie MS-3 w ciągu drogi ekspresowej S7. III miejsce i nagrodę Brązowego Kuplunga przyznano firmie telka SA za konstrukcję rusztowania zbudowaną w celu przeprowadzenia renowacji stalowej wieży ciśnień w Ciechanowie. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Podczas Forum wręczony został również medal okolicznościowy „Zasłużony dla branży rusztowaniowej”.
W tym roku Zarząd PIGR uhonorował tym wyróżnieniem Pana Zbigniewa Mańkowskiego z firmy Handlowo-Usługowej bfn.

Po uroczystym wręczeniu nagród obecni mogli wysłuchać referatów przedstawionych w części seminaryjnej. Wygłosili je Pani Joanna Małota z firmy Ulisses oraz Pan Kazimierz Wasilczyk z firmy GEDA.

Wydarzenie zakończyło się rejsem po Odrze i  kolacją integracyjną na pokładzie statku Wratislavia.

open