Home IT&BIM Nowe możliwości optymalizacji inwestycji – Spacemaker w Polsce
Nowe możliwości optymalizacji inwestycji – Spacemaker w Polsce
0

Nowe możliwości optymalizacji inwestycji – Spacemaker w Polsce

0
0

Spacemaker, produkt firmy Autodesk, chmurowe oprogramowanie z obszaru projektowania generatywnego, wykorzystujące moc sztucznej inteligencji, jest dostępne na polskim rynku.

Spacemaker to rozwiązanie, które już od pierwszego dnia umożliwia architektom i urbanistom pracę nad projektami urbanistycznymi, tworzenie studiów wykonalności czy rozwijanie koncepcji w całkowicie cyfrowy sposób. Innowacyjne, inteligentne oprogramowanie pozwala optymalizować warianty projektowe obejmujące wiele czynników, w tym: ukształtowanie terenu, warunki oświetlenia i wiatru czy ruch uliczny. Zapewnia też możliwość uwzględnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju, wspomagając realizację potrzeb współcześnie żyjących ludzi bez zmniejszania szans przyszłych pokoleń.

Dzięki oprogramowaniu Spacemaker projektanci mogą szybko tworzyć i oceniać poszczególne warianty budynku oraz zabudowy miejskiej. Wykorzystanie sztucznej inteligencji umożliwia efektywne generowanie i optymalizację coraz lepszych alternatyw projektowych uwzględniających kryteria architektoniczne i dane, takie jak  model ukształtowania terenu pobierany z polskiego Geoportalu, informacje o sile wiatru, oświetleniu i ruchu ulicznym. Spacemaker dostarcza kolejne warianty projektowe zoptymalizowane pod kątem pełnego potencjału budynku. Prowadzi to do lepszych efektów od samego początku tworzenia zabudowy miejskiej i pozwala projektantom skupić się na kreatywnej części ich pracy zawodowej. Z rozwiązania korzystają obecnie takie firmy, jak Bouygues Immobilier, NREP czy Skanska.

„Polska jest dla nas istotnym rynkiem ze względu na intensywny rozwój i wielość prowadzonych inwestycji. Jesteśmy po pierwszych rozmowach i prezentacjach dla firm architektonicznych i deweloperów. Widzimy otwartość na adaptację nowych rozwiązań pomagających projektować w sposób bardziej zrównoważony. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom rynku” – ocenia Carl Christensen, Senior Director w Autodesk i współzałożyciel Spacemaker.

Projektowanie generatywne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Według szacunków ONZ1 w ciągu najbliższych trzydziestu lat liczba ludności na świecie wzrośnie do blisko 10 miliardów. Oznacza to konieczność stosowania wyższej i gęstszej zabudowy, która jednocześnie zapewniać będzie wysoką jakość życia i zrównoważone środowisko miejskie. Spełnienie wszystkich tych kryteriów jest wyzwaniem na skalę globalną, uznanym za cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 112.

Spacemaker to narzędzie z obszaru tzw. projektowania generatywnego, przeznaczone do wykorzystania w codziennej pracy zespołów projektowych i planistycznych. W podejściu tym projektant jest inicjatorem koncepcji architektonicznej, natomiast koncepcje wynikowe są już rezultatem pracy algorytmów sztucznej inteligencji wspieranej mocą obliczeniową znajdującą się w chmurze. Pozwala to na generowanie różnych wariantów projektowych.

Projektanci, architekci i urbaniści mogą bezproblemowo opracować kompleksowy model 3D terenu aby płynnie analizować różne możliwości jego zagospodarowania uwzględniając przy tym nawet 100 różnych kryteriów. Do najważniejszych funkcji rozwiązania zaliczyć można m.in. analizę placu budowy, weryfikację zgodności projektowanego budynku z przepisami prawa dotyczącymi oświetlenia i poziomu hałasu oraz ocenę jakości życia i atrakcyjności lokalizacji z uwzględnieniem takich parametrów, jak poziom światła dziennego i uciążliwości otoczenia dla potencjalnych mieszkańców. Spacemaker oferuje w pełni cyfrowe podejście do planowania terenu, a także wizualizacje 360 stopni. Oprogramowanie zapewnia porównania zarówno za pomocą metod statystycznych, jak i wizualnych, co ułatwia wybór najlepszego projektu. Zespoły projektowe mogą przechowywać wszystkie swoje projekty przestrzenne w bibliotece cyfrowej, co umożliwia przejrzenie w dowolnym momencie różnych wariantów oraz zestawienie korzyści i potencjalnych wad każdego z nich.

Ważną funkcją oprogramowania są usprawnienia komunikacyjne zespołu. Dzięki nim wszyscy uczestnicy projektu mogą łatwo wizualizować dane, a poprawki, których naniesienie trwało jeszcze do niedawna nawet kilka dni, wprowadzać w ciągu kilku godzin. Spacemaker zapewnia dostęp do planów 2D i 3D, pozwala także eksportować wgląd w formacie Excel lub PDF oraz bezproblemowo integruje się z narzędziami BIM.


O Spacemaker:

Misją Spacemaker, firmy należącej do Autodesk, jest wsparcie w budowaniu lepszych i bardziej zrównoważonych miast poprzez dostarczanie oprogramowania w chmurze, umożliwiającego zespołom planistycznym i projektowym wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji do maksymalizacji wartości i walorów użytkowych terenów zabudowy. Spacemaker jest partnerem głównych deweloperów i firm architektonicznych w Europie, w tym Bouygues, Skanska, JM, OBOS, AF Gruppen, NREP, Snøhetta, and White Arkitekter.


1) https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html

2) https://www.un.org.pl/cel11

open