Home Builder Science BUILDER SCIENCE Z NOWĄ PUNKTACJĄ MEIN
BUILDER SCIENCE Z NOWĄ PUNKTACJĄ MEIN
0

BUILDER SCIENCE Z NOWĄ PUNKTACJĄ MEIN

0
0

Od 1 grudnia 2021 roku artykuły publikowane w Builder Science będą otrzymywać 40 punktów Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Builder Science to dział miesięcznika Builder dostępny w ramach open access journals, w którym publikowane są artykuły naukowe będące własnym opracowaniem autora lub zespołu autorów, wcześniej nie publikowane w innych czasopismach lub w open access. Autorzy za każdy opublikowany artykuł naukowy z zakresu architektury i urbanistyki, inżynierii lądowej i transportu otrzymywali dotąd 20 punktów MEiN. Od 1 grudnia będzie to 40 punktów.

Artykuły są dostępne w ramach open access journals oraz indeksowane w bazach danych o zawartości polskich czasopism technicznych: Index Copernicus, BazTech i EBSCO.

open