Home Komentarze Popyt kontra podaż
Popyt kontra podaż
0

Popyt kontra podaż

0
0

Ceny materiałów budowanych rosną. Jak to przekłada się na wyniki dystrybutorów? W jakich grupach asortymentowych mamy do czynienia z największymi skokami? I czego możemy spodziewać się na początku roku? Komentuje Mirosław Lubarski, Dyrektor Zarządu Grupy PSB Handel SA.

Grupa PSB oferuje w 365 składach materiały budowlane oraz w 342 marketach detalicznych (Mrówka) produkty sektora dom i ogród. Łączne przychody firm tworzących PSB po 10 miesiącach 2021 r. wyniosły 7,4 mld zł oraz były o 17% wyższe niż przed rokiem, przy czym w sektorze hurtowym wzrost wyniósł 18%, zaś w kanale detalicznym 10%. Główną składową dwucyfrowych dynamik sprzedaży jest inflacja. W omawianym okresie ceny wzrosły średnio ponad 10%, jednak ceny materiałów nabywanych w składach budowlanych zwiększyły się średnio o 14%, zaś produktów dla domu i ogrodu ponad 8%. Należy podkreślić, że w wielu grupach asortymentowych znaczący wzrost sprzedaży w ujęciu wartościowym okazywał się stagnacją lub wręcz spadkiem sprzedaży wolumenowej.

Według grup asortymentowych analizowanych przez centralę Grupy PSB w ciągu 11 miesięcy br. najbardziej zdrożała część materiałów tzw. ciężkiej budowlanki – płyta OSB, termoizolacje (styropiany, wełny) oraz wszystkie produkty wytwarzane ze stali, aluminium, drewna i pochodnych ropy naftowej. W tym okresie największą dynamikę wzrostową odnotowały następujące produkty: płyty OSB (+56%), izolacje termiczne (+31%), sucha zabudowa (+28%), dachy, rynny (+13%), instalacje, ogrzewanie (+11%) oraz oświetlenie, elektryka (+10%). W dolnej części tego rankingu znajdują się: cement, wapno (+5%), farby, lakiery (+4%), dekoracje (+3%) i ściany (+2%).

Wzrosty cen materiałów są efektem gwałtownego popytu oraz niewystarczającej podaży wywołanej zaburzeniami na różnych etapach tradycyjnego łańcucha wytwarzania i dostaw w naszej branży (surowce, komponenty, logistyka). Dodatkowo podwyżki cen energii elektrycznej, gazu, paliw, wzrost kosztów pracy oraz kursów walut będą wpływały na dostępność i kolejne podwyżki cen materiałów budowlanych, również tych aktualnie najbardziej deficytowych – termoizolacyjnych, ściennych, spoiw budowlanych (najdotkliwsze w zakresie cementów) oraz importowanych z Dalekiego Wschodu.

W dobie niskich stóp procentowych i gwałtownego wzrostu inflacji lokowanie oszczędności w zakup ziemi czy nieruchomości stało się jedną z najczęściej wybieranych przez Polaków form wykorzystania kapitału. Pandemia ograniczyła wydatki w budżetach rodzinnych m.in. na kulturę i turystykę, a jednocześnie wywołała nieplanowany wcześniej, ale znaczący wzrost wydatków remontowych. Według Biura Informacji Kredytowej w ciągu 3 kwartałów br. banki udzieliły o 28% więcej kredytów mieszkaniowych (r/r) o wartości 66 mld zł (wzrost o 43%). Aktualnie co piąta polska rodzina ma kredyt hipoteczny. W tym okresie budownictwo mieszkaniowe w kategorii pozwoleń na budowę wykazało dodatnią dynamikę: w budownictwie indywidualnym +26%, a w budownictwie deweloperskim +37%. Formalnie rozpoczęto o 20% więcej domów oraz wprowadzono o 37% więcej obiektów na sprzedaż lub wynajem. Ograniczeniem tych zamiarów inwestycyjnych jest jednak dalece niewystarczająca moc wykonawcza firm budowlano-remontowych, dlatego też nie należy spodziewać się w przyszłym roku aż tak znaczącego wzrostu popytu na materiały.

Zawirowania podażowe i logistyczne będą – przynajmniej w pierwszych miesiącach 2022 roku – wpływały znacząco na sprzedaż części materiałów naszego sektora. Presja popytowa gospodarstw domowych może znacząco osłabnąć w obliczu wzrostów stóp oprocentowania kredytów hipotecznych, z kolei wysoka baza porównawcza (ponadprzeciętne remonty z lat 2020–21) istotnie osłabi dynamikę sprzedaży. Popyt i skala inwestycji w budownictwie niemieszkaniowym będą zależeć od sytuacji polityczno-społecznej oraz dostępności środków unijnych.


MIROSŁAW LUBARSKI

Dyrektor Zarządu Grupy PSB Handel SA. Wykształcenie wyższe z zakresu geografii (UMCS) oraz z zarządzania – MBA (Akademia Leona Koźmińskiego) i Akademia Psychologii Przywództwa (Politechnika Warszawska). Współzałożyciel Grupy PSB, od 1998 r. członek Zarządu oraz Dyrektor Marketingu Grupy PSB SA, od 2020 Dyrektor Zarządu Grupy PSB Handel SA.

Fot. A. Rotter

open