MULTIBIM SUN
0

MULTIBIM SUN

0
0

architekcie, śpij spokojnie!

Program Multibim SUN zmienia sposób, w jaki architekci analizują nasłonecznienie i zacienienia. Wielokrotnie skraca czas wykonania analizy oraz redukuje ryzyko popełnienia błędów. Daje pewność poprawności wyników, a także zgodności z obowiązującymi przepisami.

Piotr Bieroński, architekt Multibim

Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na architektów ogromną odpowiedzialność związaną z zapewnieniem odpowiedniego nasłonecznienia lokali. Konieczne są analizy, których wykonanie tradycyjnymi metodami bywa bardzo czasochłonne i nierzadko praktycznie niemożliwe. Problem dotyczy nie tylko obiektów projektowanych, ale również już wybudowanych. Piotr Czerwiński, architekt z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów w obszarach miejskich, opisuje wiele przypadków, w których nasłonecznienie stanowiło jeden z głównych czynników kształtujących architekturę.

– Korzystanie z modelowania 3D znacznie zredukowało ryzyko związane z problemami zacieniania. Przytoczę sytuację, w której po zakończeniu inwestycji mieszkańcy sąsiednich domów złożyli protest w związku z domniemanym zacienieniem ich mieszkań przez nowe budynki. Urzędnik wydający decyzję nie uznał analizy wykonanej w modelu 3D w programie Archicad. Zażądał przedstawienia opracowania wykonanego w oparciu o tak zwaną Linijkę Słońca Twarowskiego (technikę używaną przez architektów od lat 60. XX w. – przyp. red.). Swoją drogą nawet analiza wykonana w technologii 3D była bardzo pracochłonna, a jej sporządzenie zajęło kilka dni. Sprawa oparła się o wojewodę, który odrzucił dokumentację wykonaną z użyciem linijki Twarowskiego, twierdząc, że istnieją dokładniejsze, nowoczesne metody analizy nasłonecznienia! Postępowanie toczy się nadal. Będzie rozstrzygnięte na podstawie pierwotnej analizy wykonanej w

Archicadzie i odrzuconej przez urzędnika w pierwszej instancji. Analiza potwierdza, że budynki zostały wzniesione w sposób zgodny z warunkami technicznymi – opowiada Piotr Czerwiński.

Archicad ma doskonały, wbudowany model słońca zintegrowany z danymi lokalizacji zdefiniowanymi dla projektu. Program prawidłowo i dokładnie określa położenie słońca na nieboskłonie w odniesieniu do określonej daty, godziny oraz położenia geograficznego. Może on być wykorzystywany do tworzenia animacji wizualizujących przemieszczanie się cieni w modelu 3D. Animacje wymagają jednak interpretacji człowieka. Proces nie jest zatem w pełni cyfrowy i automatyczny, a to oznacza, że jest czasochłonny, a także obarczony ryzykiem błędu.

Lukę wypełnia program Multibim SUN. Jest to aplikacja wykonująca automatycznie analizę nasłonecznienia okien, w dniach równonocy wiosennej i jesiennej, generująca na tej podstawie raport.

Program korzysta z modelu słońca wbudowanego w Archicada oraz precyzyjnych danych długości i szerokości geograficznej, a także kierunku północy, które można ustawić ręcznie lub np. importując plik *.kmz.

Dodatkowo program dodaje do poszczególnych okien właściwości czasu nasłonecznienia w dniach równonocy i wypełnia wartości w oparciu o cyfrową analizę z dokładnością do jednej minuty. Właściwości są automatycznie przypisywane do analizowanych okien. Mogą być wykorzystane do różnych celów.

– Problemem nie jest udowodnienie urzędnikowi, że budynek jest zgodny z warunkami technicznymi – jako architekci nie mamy takiego obowiązku. Jednocześnie bierzemy pełną odpowiedzialność za rozwiązania projektowe. Najważniejsza więc jest pewność, że obiekt spełnia wymagania dotyczące nasłonecznienia lokali. Program Multibim SUN daje nam taką pewność i spokojny sen – konkluduje Piotr Czerwiński.

open