Home Biznes i Ludzie ZMIERZAMY W KIERUNKU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ
ZMIERZAMY W KIERUNKU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ
0

ZMIERZAMY W KIERUNKU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

0
0

Z Andrzejem Reclikiem, Prezesem Grupy Górażdże, rozmawia Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna „Buildera”.

Danuta Burzyńska: Z jakimi wynikami i najważniejszymi ubiegłorocznymi osiągnięciami Grupa Górażdże rozpoczęła 2022 rok?

Andrzej Reclik: Za nami intensywny rok, który pomimo wielu wyzwań przyniósł dobre wyniki. Aktualnie, z punktu widzenia biznesowego, w całej branży mamy do czynienia z kontynuacją bardzo dobrej koniunktury. Widać to chociażby w danych Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że 2021 rok zakończy się z rekordowymi wynikami krajowej produkcji cementu. Równolegle, pomimo niewielkiego spowolnienia w ostatnim kwartale ubiegłego roku, historyczne wskaźniki sprzedaży notuje także rynek mieszkaniowy, a dobra koniunktura utrzymuje się również w ważnych dla nas segmentach infrastruktury logistycznej i przemysłowej. Pomimo niespotykanej dotychczas nieprzewidywalności kosztowej – głównie nośników energii, paliw czy emisji CO2 – ubiegły rok oceniamy bardzo pozytywnie, zwłaszcza z perspektywy popytu.

D.B.: Czy pandemia mocno wpłynęła na Państwa wydajność i proces produkcyjny?

A.R.: Aby osiągnąć założone wcześniej cele, konieczna była pełna mobilizacja całego zespołu i kompleksowa dbałość o zapewnienie pracownikom komfortowych oraz bezpiecznych warunków pracy w obliczu nowego reżimu sanitarnego. W tym celu, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, w maju 2021 roku zorganizowaliśmy akcję szczepień dla naszych pracowników, ich rodzin i firm partnerskich. Cały proces wymagał dużego wysiłku organizacyjnego oraz precyzyjnej kampanii komunikacyjnej, jednak wszystko zakończyło się pełnym powodzeniem. Między innymi to pomogło nam prowadzić produkcję i skupiać się na realizacji głównych kierunków rozwoju Grupy Górażdże, czyli redukcji emisji CO2 oraz dalszego rozwoju digitalizacji. W tej dziedzinie dokonaliśmy znaczących i bardzo ważnych postępów.

D.B.: Jakie są kluczowe cele na ten rok – zarówno dla Pana, jak i całej Grupy?

A.R.: W końcówce 2020 roku koncern ogłosił nową strategię Beyond 2020, która jasno określa nasze najważniejsze cele na przyszłość. W pierwszej kolejności strategia zakłada osiągnięcie wskaźnika emisji CO2 na poziomie poniżej 500 kg na tonę cementu do roku 2030. Oczywiście mam tutaj na myśli emisję brutto, uwzględniającą również emisję z paliw alternatywnych. Stąd nasze inwestycje w pilotażowe instalacje CCS i decyzja o budowie pierwszej neutralnej emisyjnie cementowni w Szwecji.

W minionym roku zainwestowaliśmy również w Command Alkon, światowego lidera w dziedzinie kompleksowych rozwiązań technologicznych w obszarze łańcucha dostaw dla ciężkich materiałów budowlanych. W najbliższym czasie spodziewamy się z tego tytułu wykreowania kolejnych nowatorskich rozwiązań i dalszego przyspieszenia rozwoju digitalizacji całej Grupy. Jesteśmy bowiem przekonani, że digitalizacja przedsiębiorstw produkcyjnych jest silnie powiązana z redukcją śladu węglowego. Ta myśl napędza nas do pracy nad kolejnymi innowacjami.

D.B.: Czy może Pan powiedzieć coś więcej na temat kolejnych planowanych rozwiązań?

A.R.: Pozostając w sferze cyfrowej, bardzo ważny jest dla nas dalszy rozwój rozwiązania H-connect. Już teraz, każdego dnia, kilkuset naszych klientów w Polsce korzysta z tego narzędzia, które umożliwia m.in. śledzenie realizacji dostaw naszych produktów oraz analizę wzajemnych rozliczeń czy składanie zamówień. W 2022 roku chcemy usprawnić pracę kolejnej grupy klientów i przekroczyć granicę tysiąca użytkowników. To jednak nie wszystko. W Grupie Górażdże wciąż intensywnie pracujemy nad wykorzystywaniem sztucznej inteligencji oraz zaawansowanej automatyki przemysłowej w procesie produkcji cementu. Ponadto zamierzamy kontynuować wdrażanie zdalnej lub autonomicznej produkcji betonu, a także stale rozwijamy obszar automatyzacji procesów administracyjnych.

D.B.: Co w czasach pandemii jest dla Pana i firmy największym wyzwaniem, a co priorytetem?

A.R.: Jeszcze kilka miesięcy temu wszyscy mieliśmy nadzieję, że o pandemii wkrótce będziemy mogli zapomnieć na dobre. Dziś niewiele jednak na to wskazuje. Priorytetem pozostaje więc dla nas zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i naszym partnerom biznesowym. Aby tak się stało, regularnie zachęcamy oraz motywujemy ich do szczepień, które w naszej ocenie są najskuteczniejszą formą przeciwdziałania skutkom COVID19.

D.B.: A co z biznesem?

A.R.: Oczywiście bardzo istotny jest także aspekt biznesowy, gdzie wyzwań możemy naliczyć jeszcze więcej. Są to m.in przerwane łańcuchy dostaw, skomplikowana organizacja procesów remontowych i inwestycyjnych, nowa organizacja pracy zmianowej, długi czas oczekiwania na podzespoły oraz trudności z pozyskiwaniem podwykonawców. Te i wiele innych konsekwencji pandemii bardzo szybko stały się dla nas wyzwaniami, z którymi nigdy dotychczas nie mierzyliśmy się w takiej skali. Z perspektywy czasu czujemy jednak satysfakcję, że pomimo licznych negatywnych czynników zewnętrznych pozostaliśmy stabilnym oraz przewidywalnym partnerem dla naszych klientów.

D.B.: Wiele mówicie Państwo o redukcji emisji. Jakie działania Grupa Górażdże prowadzi w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju i neutralności węglowej?

A.R.: Te działania rozpoczęły się już wiele lat temu. Warto zauważyć, że w porównaniu do roku 1990, będącego dla nas rokiem bazowym, branża zredukowała poziom emisji o ponad 30%. Początek procesu zastępowania paliw kopalnych ich alternatywnymi odpowiednikami również przypada na lata 90. ubiegłego wieku. Oczywiście ostatni czas to znaczące przyspieszenie, które wynika m.in. z postępujących zmian klimatycznych. Jesteśmy świadomi, że nasze działania muszą być teraz jeszcze mocniejsze i bardziej zdecydowane.

D.B.: Mocniejsze, czyli jakie? Co konkretnie Grupa robi w tym kierunku?

A.R.: W tym tkwi klucz, bowiem neutralności klimatycznej nie da się osiągnąć bez inwestycji w przełomowe technologie. Dlatego w Cementowni Górażdże powstaje instalacja do wychwytywania dwutlenku węgla, która jest częścią większego, międzynarodowego projektu badawczego ACCSESS, dofinansowanego z unijnego programu Horyzont 2020. W sumie zaangażowało się w niego 18 podmiotów, w tym firmy naftowe i gazowe, takie jak m.in. Equinor, Shell czy Total-Energies. Projekt ACCSESS ma się zakończyć w kwietniu 2025 roku oraz powinien dać nam odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności i skalowalności, a także metod transportu oraz składowania wychwyconego CO2. To jedna z najbardziej obiecujących technologii i jestem przekonany, że wypracowane doświadczenia pomogą nam oraz wielu innym firmom istotnie zredukować poziom emisji w najbliższych latach.

D.B.: A co z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych?Coraz więcej firm decyduje się czerpać energię właśnie z tego obszaru.

A.R.: W tym obszarze mamy już bardzo dobre doświadczenia we współpracy z firmą BayWa r.e. przy elektrowni solarnej w Witnicy, ale nie zamierzamy na tym poprzestawać. W przyszłości będziemy stawiać zarówno na obiekty w niewielkiej skali – w tym roku na terenie kopalń kruszyw powstanie około 10 instalacji solarnych o mocy nieprzekraczającej 50 kWp – jak i w skali porównywalnej do instalacji w Witnicy.

Kluczowe będzie przekonanie do tych zmian naszych klientów, bo tak znacząca ewolucja portfolio produktów wpłynie również na znaczące zmiany w ich procesach produkcyjnych. Jesteśmy jednak dobrej myśli – widzimy bowiem, jak szybko rośnie świadomość naszych klientów i partnerów biznesowych w kwestii zrównoważonego rozwoju, jak często akcentowany jest temat śladu węglowego oraz jak wiele oni sami robią na rzecz jego redukcji.


Zdjęcia arch. Grupa Górażdże

open